Brabant Bijeen!

1 december 2018, om 10:00

Tijdens deze bijeenkomst zullen de leden de programma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen 2019 vaststellen en de bijbehorende kandidatenlijsten. Nadere info volgt per e-mail.