30 juni 2018

Brabant Bijeen!

Wie worden onze lijsttrekkers?

Tijdens de plenaire zitting van ┬┤Brabant Bijeen┬┤ op zaterdag 30 juni worden de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten- en Waterschapverkiezingen in 2019 gekozen. Tevens wordt de secretaris van het bestuur gekozen.

De stukken hebben onze leden per mail ontvangen.
NB. Je kunt slechts je stem uitbrengen door lijfelijk aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst! Machtigen kan dus niet.