25 juni 2018, van 18:45 tot 21:30, Provinciehuis | Provinciehuis

Meet PS!

In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen van 20 maart 2019 heeft de Statenfractie de leden de kans geboden met hen mee te lopen om zo een inkijkje in hun werk te krijgen. Vanavond bereiden deze leden de stukken voor van de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 29 juni.