Bestuursakkoord Brabant 2019 – 2023: ‘Kiezen voor Kwaliteit’

7 juni 2019

De PvdA-fractie in Provinciale Staten heeft een akkoord bereikt over coalitiesamenwerking met de fracties van VVD, CDA, D66 en GroenLinks over de vorming van een nieuwe Brabantse coalitie. Op woensdag 29 mei jl. stemde de Brabantse PvdA-leden tijdens een extra ledenvergadering in Eindhoven al in met deelname aan deze coalitie. Vrijdag 7 juni werd het nieuwe bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’ op het provinciehuis gepresenteerd.

Tijdens de presentatie van het bestuursakkoord noemde fractievoorzitter Stijn Smeulders het vooral belangrijk dat de vooruitstrevende koers wordt voortgezet, die in 2015 met het bestuursakkoord Beweging in Brabant is ingezet. Smeulders is meer dan tevreden met de nieuwe coalitie en de inhoud van het bestuursakkoord: “We herkennen veel van ons verkiezingsprogramma in het nieuwe bestuursakkoord”.

Volgens Smeulders heeft deze coalitie de wens om het klimaat te redden en zal de provincie er op inzetten dat élke Brabander meeprofiteert van de lusten van de energietransitie, bijvoorbeeld door met gemeenten samen te investeren in de opwek van duurzame energie. Smeulders is ook tevreden over de afspraken die zijn gemaakt over het veehouderijbeleid. De vijf partijen spraken af dat het doel dat in 2017 is gesteld om de natuur in Brabant beter te beschermen tegen schadelijke stikstof uit de veehouderij blijft staan. Tevens wordt in het Bestuursakkoord een stip op de horizon geplaatst over de veehouderijsector in 2030. In bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’ staat dat er in 2030 een kringbouwland in Brabant dient te zijn, met als gevolg minder varkens en pluimvee.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer behoudt de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling & Wonen. Van Merrienboer zegt gezwind door te gaan met de uitvoering van de Brabantse Woonagenda, die onder zijn regie werd opgesteld en in 2017 werd vastgesteld door Provinciale Staten. “Mede dankzij de Woonagenda is er in 2018 een recordaantal woningen in Brabant gebouwd, mijn werk is om de bouw van voor álle Brabanders betaalbare woningen verder aan te jagen”. Daarnaast staat Van Merrienboer te popelen om samen met gemeenten de leegstand in winkelgebieden aan te pakken door gebiedstransformaties mogelijk te maken, met name gericht op het ontwikkelen van woningen.
Naast fractievoorzitter Stijn Smeulders en beoogd-gedeputeerde Erik van Merrienboer was Statenlid Martijn de Kort de derde onderhandelaar namens de PvdA. De Kort is met name te spreken over het economische hoofdstuk van het coalitieakkoord. De Kort: “Er komt een nieuw economisch beleid, een actieplan arbeidsmarkt én in het coalitieakkoord staat letterlijk dat we ons op een goed functionerend, duurzaam economisch ecosysteem en een krachtig innovatiebeleid richten, ten dienste van de werkgelegenheid en de maatschappelijke uitdagingen. Voor de PvdA is het erg belangrijk dat het economisch beleid er is om de werkgelegenheid te stimuleren. “We heten niet voor niets de Partij van de Arbeid”.
Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 14 juni wordt het bestuursakkoord besproken en worden de beoogd gedeputeerden geïnstalleerd. Erik van Merrienboer zal dan wederom tot gedeputeerde worden benoemd.

Het volledige bestuursakkoord (incl. portefeuilleverdeling) en een publiekssamenvatting zijn hier te vinden: https://www.brabant.nl/Politiek-en-Bestuur/Bestuursakkoord-2019-2023