26 maart 2015

Nieuwe fractie is geïnstalleerd

De nieuwe PvdA Brabant fractie is vandaag geïnstalleerd. De fractie bestaat uit Stijn Smeulders (fractievoorzitter), Antoinette Knoet-Michels (vice-fractievoorzitter), Martijn de Kort (secretaris) en Ben Maas (penningmeester). De Kort en Maas zijn nieuw in de Staten, terwijl Smeulders en Knoet er allebei al één Statenperiode op hebben zitten.

Ondanks dat de fractie sinds de vorige bestuursperiode drie Statenleden is kwijt geraakt, gaat de fractie vol aan de slag om bij te dragen aan meer banen, minder overlast van de intensieve veehouderij en goede zorg voor alle Brabanders. Smeulders: ”De verkiezingen hebben er helaas voor gezorgd dat we minder Statenleden hebben. Toch moeten we vooral vooruitkijken en aan de slag om te zorgen voor een socialer en sterker Brabant.”

Smeulders blijft verantwoordelijk voor mobiliteit en financiën, Knoet gaat zich focussen op veehouderij en leefbaarheid, De Kort krijgt een portefeuille met economische zaken, arbeidsmarktbeleid en natuur en Maas zal verantwoordelijk worden voor bestuur en ruimtelijke ordening.