Aanvalsplan voor goed wonen

Door Stijn Smeulders op 1 maart 2019

11-puntenplan PvdA Brabant: Zeker zijn van betaalbaar wonen

 1. Nóg meer woningen bouwen!

In 2018 werden er in Brabant de meeste woningen gebouwd van de laatste 10 jaar. De komende drie jaar moeten er elk jaar nóg meer woningen worden gebouwd.

 1. Meer aandacht voor de bouw van betaalbare (koop- en huurwoningen) op de woningmarkt!

Er is behoefte aan de bouw van meer betaalbare koop- en huurwoningen. Naast sociale huurwoningen is er ook behoefte aan meer woningen in het middensegment.

 1. Gemeenten moeten dure bouwkavels omzetten naar betaalbare woningen!

Hoewel er in de laatste jaren van de crisis al veel dure bouwkavels zijn omgezet naar kleinere kavels voor betaalbaar wonen is hier nog veel te winnen.

 1. Ruimte voor nieuwbouwwijken als er binnen de stadsgrenzen geen ruimte meer is!

Als er binnen de grenzen van een stad geen ruimte meer is voor transformatie van verouderde locaties moet er worden gebouwd aan de grenzen van de stad. Natuurlijk wel op de juiste plek, we leggen het mooie Brabantse land niet vol woonwijken.

 1. Gemeenten mogen binnenstedelijk zoveel bouwen als ze willen!

Om te stimuleren dat gemeenten binnenstedelijk oude panden herontwikkelen heeft de provincie besloten dat gemeenten binnen het bestaande stedelijk gebied zoveel woningen mogen bouwen als ze willen.

 1. Corporaties moeten meer sociale huurwoningen bouwen en er minder verkopen!

De verhuurdersheffing dient door de Rijksoverheid te worden afgeschaft, zodat de woningcorporaties meer kunnen bouwen.

 1. Inzetten op transformatie van oude kantoor- en bedrijfsgebouwen naar betaalbare woningen!

Oude bedrijventerreinen worden betaalbare woonwijken en behouden hierbij hun authentiek karakter (vb. Strijp-S). Op de voor de kwaliteit van steden prioritaire, maar complexe transformatielocaties speelt de provincie een actieve rol in herontwikkeling.

 1. Brabanders zelf laten bouwen!

Bouwen in eigen beheer of met anderen in een collectief (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) is goedkoper, omdat projectontwikkelaars geen rol hebben.

 1. Innovatie in de bouw stimuleren!

De bouwsector is traditioneel. Er zijn innovatieve bouwmethodes nodig die goedkoper zijn en zorgen dat er toch meer kan worden gebouwd, terwijl er niet meer bouwvakkers zijn. De robotisering biedt in de bouw kansen!

 1. Vastgoedbeleggers aanpakken die massaal betaalbare woningen opkopen!

Steeds meer bestaande woningen die te koop worden aangeboden worden opgekocht door vastgoedinvesteerders. In 2018 rond de 30%. De prijs van woningen wordt zo opgedreven en er zijn steeds minder woningen te koop voor de Brabanders.

 

 1. Verloederde vakantieparken transformeren naar betaalbare woonwijken!

Er zijn in Brabant steeds meer vakantieparken die verloederd zijn of zelfs leeg staan. De provincie moet samen met gemeenten en woningcorporaties deze vakantieparken opkopen en opknappen en verhuren aan mensen die een tijdelijke woning nodig hebben.

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders

We leven in een prachtige provincie. Als Brabanders zijn we trots op ons mooie Brabantse land. Want hier, in onze bourgondische steden en in onze gemoedelijke dorpen, is het leven goed. Toch is dat goede Brabantse leven niet voor iedereen weggelegd. Teveel mensen merken er niets van dat het beter gaat met de economie. De

Meer over Stijn Smeulders