Actief voor het waterschap

21 mei 2018

Cursus ‘Actief voor het waterschap’ in Boxtel

Dinsdag 12 juni start in Boxtel de cursus Actief voor het waterschap. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van Waterschap De Dommel. In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 hoopt het waterschap meer mensen enthousiast te maken om actief te worden voor het waterschap. De cursus is gratis en aanmelden kan via[email protected]<mailto:[email protected]>

Voor wie is de cursus bedoeld?

Waterschap De Dommel zorgt kort gezegd voor voldoende en schoon water en voor de bescherming tegen te veel water. Maar hoe doet het waterschap dat precies? De cursus Actief voor het waterschap is bedoeld voor iedereen die hier meer over wil weten en die misschien interesse heeft om actief te worden voor het waterschap, bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Watergraaf Peter Glas: “Het werk van een algemeen bestuurslid van een waterschap doet er toe. Het waterschap zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water. Ons algemeen bestuur ziet er op toe dat het waterschap zijn werk efficiënt en effectief uitvoert. En daarbij komen heel wat thema’s aan bod: klimaatverandering, duurzaamheid, economie, innovatie, landbouw, natuur, leefomgeving. Inwoners in het gebied van Waterschap De Dommel zijn van harte uitgenodigd om via deze cursus te ontdekken of zij als bestuurslid aan de slag willen. Ik zou het fantastisch vinden als de cursus die we nu aanbieden binnen de kortste keren is volgeboekt.”

Programma

Het programma van de cursus is zeer gevarieerd. Deelnemers vergroten hun theoretische kennis van het waterschap en de plaats van het waterschap in de Nederlandse politiek. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties, deelnemers gaan op excursie, wonen een vergadering bij en ontmoeten natuurlijk mensen die nu al actief zijn voor Waterschap De Dommel, zoals de watergraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten

Bijeenkomst 1 – Introductie en kennismaking – 12 juni 2018

*   Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is de plaats van een waterschap?

*   Verkiezingen/politieke partijen/kandidaatstelling algemeen bestuur

Bijeenkomst 2 – Het waterschap – 19 juni 2018

*   Hoe werkt het waterschap?

*   De besluitvorming binnen een waterschap

*   Beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3 – Het algemeen bestuur – 26 juni 2018

*   Taken en rollen van het algemeen bestuur

*   De instrumenten van een lid van het algemeen bestuur

*   Basiskennis over waterschapsfinanciën

Bijeenkomst 4 – Excursie en bijwonen vergadering algemeen bestuur – 4 juli 2018

De cursus wordt verzorgd door ProDemos – huis voor democratie en rechtsstaat.

Meer informatie vind je hier: https://www.dommel.nl/algemeen/bestuur-en-organisatie/waterschapsverkiezingen/cursus-actief-voor-het-waterschap.html