22 mei 2015

Bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ aangenomen

Het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ is door een meerderheid van de Provinciale Staten aangenomen. De coalitie van VVD, SP, D66 en PvdA sloten vorige week het akkoord. In het akkoord is ruim aandacht voor de economische structuurversterking van Brabant en het creëren van meer werkgelegenheid.

Stijn Smeulders (fractievoorzitter PvdA Brabant) is erg blij dat het akkoord is aangenomen. Smeulders: ‘Fijn dat we nu aan de slag kunnen met het creëren van banen, met het inperken van de overlast van de intensieve veehouderij en dat het nu definitief is dat de Ruit om Eindhoven niet doorgaat. Ook is het goed dat er extra geld voor de culturele basisinfrastructuur komt en dat er meer middelen zijn gereserveerd voor schoolprogramma’s met betrekking tot taalvaardigheid.’

Daarnaast gaf Smeulders tijdens de Statenvergadering aan dat de coalitiepartijen niet Brabant alleen besturen. ‘Brabant besturen we met alle Brabanders. We hechten er dan ook waarde aan dat we in gesprek gaan met de oppositie, met maatschappelijke partners en met de Brabanders’, aldus Smeulders.