Geen Megastal in Oirschot!

26 oktober 2017

De gemeente Oirschot is een van de vele gemeenten in Noord-Brabant waar bewoners veel overlast ondervinden van de intensieve veehouderij. In het verleden is er daarom veel geld van de provincie en gemeente uitgegeven om de overlast in de meest urgente gebieden tegen te gaan. Bijvoorbeeld door bedrijven te verplaatsen naar minder belaste gebieden. De PvdA-Statenfractie is dan ook zeer verbaasd over de huidige aanvraag voor een megastal van 16.000 varkens in een van deze overbelaste gebieden in Oirschot en heeft hier vragen over gesteld aan het provinciebestuur.

Omdat overlast van de intensieve veehouderij al lange tijd speelt in Oirschot, heeft de gemeente Oirschot in 2015, mede op verzoek van de provincie, als een van de weinige gemeenten in Brabant twee urgentiegebieden aangewezen. Dit zijn gebieden waar zodanig sprake is van overlast, dat de situatie aangepakt moest worden. Zo hebben de provincie en gemeente in de afgelopen jaren miljoenen uitgegeven om een overlastgevend bedrijf in een van de urgentiegebieden te verplaatsen.

In het andere urgentiegebied is in de negentiger jaren al veel overheidsgeld gebruikt bij de sanering van agrarische bedrijven ter bescherming van het natuurgebied Kampina. In dit laatste gebied ligt nu een aanvraag voor een megastal waar 16.000 varkens gehuisvest zullen gaan worden. Het beleid en de bestemmingsplannen lijken de bouw van een megastal op deze plek niet uit te sluiten. Gezien de geschiedenis van dit urgentiegebied en het geld dat in het verleden is uitgegeven aan overlastbestrijding, vindt de PvdA dit een verontrustende situatie.

De Statenfractie hoort daarom graag meer over de rol en visie van de provincie bij deze nieuwe aanvraag en vraagt of het provinciebestuur de bouw van een dergelijke megastal in een urgentiegebied passend acht in het Brabants beleid. Ook vraagt de PvdA naar de mogelijkheden voor zowel de provincie als de gemeente Oirschot om deze aanvraag af te wijzen.

De PvdA is vooral verrast door het gegeven dat het beleid en de bestemmingsplannen omtrent dit urgentiegebied de bouw van een megastal niet zondermeer lijkt uit te sluiten. De Statenfractie vraagt daarom ook wat de gemeente Oirschot of de provincie in het verleden hadden kunnen doen om deze aanvraag te voorkomen en waarom dit niet is gebeurd. Ook wil de PvdA weten of de bestemmingsplannen voor het gebied Heiakker/Huijgevoort zijn gewijzigd, nadat in 2016 miljoenen zijn uitgeven aan de verplaatsing van een bedrijf uit het gebied. Voor de PvdA is het niet acceptabel dat grote bedragen aan publiek geld worden uitgegeven voor het verplaatsen van overlastgevende bedrijven, wanneer dezelfde plek vervolgens kan worden gebruikt voor de bouw van een megastal.

De Gedeputeerde zal namens het provinciebestuur deze vragen beantwoorden tijdens het rondvraagmoment van 09.00 tot 09.30 uur op de Statendag van 27 oktober 2017.