21 maart 2017

Geen onbeperkte mestverwerking in Brabant

De afgelopen dagen is commotie ontstaan rondom het plan van gedeputeerde Spierings (D66) om de maximum hoeveelheid mest die in Brabant verwerkt mag worden los te laten waardoor ook mest van buiten Brabant onbeperkt naar Brabantse mestfabrieken kan komen. Door deze maatregel zou Brabant de “mestput van Nederland” kunnen worden. De zorgen over dit scenario onder omwonenden van aangevraagde vergunningen voor nieuwe mestverwerkingsfabrieken is groot. De Statenfractie van de PvdA hecht grote waarde aan de leefbaarheid van Brabant en vindt het daarom nog veel te vroeg om te spreken over het toelaten van een mestverwerking die groter dan nodig is om de eigen, Brabantse mestomvang te verwerken. We willen eerst een vermindering van de veestapel.

Ook op andere punten ziet de PvdA-fractie mogelijkheden tot verbetering van het voorstel. Daarom gelooft de fractie dat het vooral belangrijk is het normale proces van inspraak, aanpassing (amendering) en vervolgens besluitvorming te volgen. Op die manier kan worden afgewogen of deze verordening ons dichter bij ons uiteindelijke doel brengt dan de huidige verordening van 2014, namelijk: een vermindering van vee in overbelaste gebieden omwille van de volksgezondheid en de leefbaarheid. Mestverwerking mag niet ten koste gaan van de volksgezondheid en leefbaarheid. Eventuele ruimte in de regels rondom mestverwerking zal daarom altijd samen moeten gaan met een bewezen en doorzettende daling in het aantal veedieren, met name de varkens en kippen. Op basis hiervan, is de PvdA-fractie ervan overtuigd dat de huidige situatie in Brabant nog geen ruimte toelaat om in gesprek te gaan over de mogelijkheid om mest van buiten Brabant onze provincie in te trekken.