Geen snelheidsverhoging N279 Den Bosch – Veghel

16 oktober 2020

Het provinciebestuur heeft op 13 oktober besloten om geen snelheidsverhoging door te voeren op de N279 tussen Den Bosch en Veghel. De PvdA Brabant en PvdA Meierijstad vinden dit een verstandig besluit, dat we van harte steunen. Gedeputeerde Staten nam dit besluit als gevolg van een onderzoek waarvoor Provinciale Staten in mei (heeft PvdA natuurlijk niet gesteund) het initiatief nam.

Fractievoorzitter Stijn Smeulders schreef enkele weken geleden samen met fractievoorzitter Sikko Oegema van de PvdA Meierijstad een opinie-artikel over de mogelijke snelheidsverhoging op de N279. Dit opinie-artikel is door de veelheid in het aanbod helaas niet geplaatst de het Brabants Dagblad. Daarom delen we dit artikel via onze website.

Na mooie woorden nu daden: geen snelheidsverhoging N279!

In mei werd een motie van de PVV-fractie in Provinciale Staten aangenomen die het provinciebestuur oproept om onderzoek te doen naar een snelheidsverhoging op de N279 tussen Den Bosch en Veghel. De PVV wil graag dat er op de N279 in plaats van 80 km per uur, 100 km per uur mag worden gereden. De nieuwe coalitie op het provinciehuis van VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant was het met dit voorstel eens, waardoor VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat de effecten van een snelheidsverhoging laat onderzoeken. De PvdA in Meierijstad en Statenfractie van de PvdA Brabant vinden deze snelheidsverhoging een onlogische stap. We zetten onze argumenten voor de gedeputeerde in dit artikel op een rij.

Brabant heeft in Nederland de twijfelachtige eer om koploper te zijn als het gaat om het aantal verkeersdoden. Tot 2013 is het aantal verkeersdoden in Brabant jarenlang flink gedaald, waarna een lichte stijging plaatsvond tot rond de 100 per jaar. In 2018 steeg het aantal verkeersdoden in Brabant echter naar het schrikbarende aantal van 150. Deze toename lijkt structureel, want vorig jaar kwam het aantal verkeersdoden in onze provincie uit op 142. Ook lijkt in 2019 het aantal slachtoffers op specifiek de provinciale wegen gestegen. Allemaal Brabanders die niet meer thuiskomen. Onder leiding van gedeputeerde Van der Maat zet de provincie daarom de komende jaren middels het Brabantse Verkeersveiligheidsplan 2020-2024 een stap extra op het gebied van verkeersveiligheid. Dit onder aanmoediging van de PvdA-fractie. Maar bij woorden horen ook daden. Het verhogen van de maximumsnelheid op de N279 past in onze ogen écht niet in het streven om het aantal verkeersslachtoffers op de provinciale wegen te verminderen.

Het verhogen van de snelheid op een provinciale weg is ook een opmerkelijke actie in het licht van de landelijke snelheidsverlaging op de snelwegen. Vanwege de stikstofcrisis is de snelheid op de meeste Nederlandse snelwegen begin dit jaar juist verlaagd van 120 km per uur naar 100 km per uur. Ook op de nabij de N279 gelegen A50. Het doel van deze snelheidsverlaging was de vrijkomende stikstofruimte in te zetten om weer woningen te kunnen bouwen. Wij verwachten dan ook dat de Rijksoverheid vreemd zal opkijken als Brabant de vrijgekomen stikstofruimte inzet om de snelheid op de N279 te verhogen.

Ook verkeerskundig is een verhoging van de maximumsnelheid niet logisch. Terwijl de tijdswinst van de snelheidsverhoging nihil is, is de kans wél aanwezig dat navigatiesystemen en vrachtverkeer de N279 als korter alternatief voor de A2 en A67 gaan beschouwen. De N279 wordt zo de nieuwe internationale hoofdverkeersader tussen Randstad en Duitsland, met alle verkeersaantrekkende werking van dien. Wij vinden dat de provinciale wegen primair zijn bedoeld om de bereikbaarheid van en binnen een regio te borgen, niet als internationale snelweg.

Ons vierde argument is dat harder rijden meer overlast voor de omgeving oplevert. De luchtvervuiling neemt toe bij 100 km per uur. De luchtkwaliteit in noordoost-Brabant behoort al tot de slechtste van Nederland, waardoor inwoners gemiddeld korter leven dan nodig is. De gemeenten en provincie erkennen dit probleem en werken samen aan schonere lucht via het Schone Lucht Akkoord. Ook de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Den Bosch, Bernheze en Uden hebben dit ondertekend. Ook hier zien wij mooie intenties, die als de snelheid op de N279 wordt verhoogd, niet passen bij de daden. Uiteraard neemt voor omwonenden de geluidsoverlast van de weg ook toe als de snelheid wordt verhoogd. We rekenen erop dat de nieuwe coalitie op het provinciehuis, die draagvlak hoog in het vaandel heeft staan, ook onder omwonenden van de N279 het draagvlak voor de door hen gewenste snelheidsverhoging checkt.

Tenslotte betekent de aanpassing van de weg een stevige investering die niet voorzien is: vluchtstroken en/of vangrails toevoegen, bebording aanbrengen, enzovoort. Als de provincie dan toch geld uit wil trekken voor het wegennet in noordoost-Brabant dan hebben we liever een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de N622 Schijndel – Veghel via Eerde, waar de laatste jaren meerder dodelijke verkeersslachtoffers zijn gevallen. Het leed van een zwaar verkeersongeval is vele malen groter dan het genot van een autorit die maximaal enkele minuten korter duurt. Geld kun je maar een keer uitgeven.

Op 23 juni 2020 stelde de PvdA-fractie in Meierijstad vragen aan het College over het onderzoek dat de provincie instelt naar de snelheidsverhoging. Doel was om het College een standpunt in te laten nemen en dit te delen met de provincie Noord-Brabant. Er kwam een opmerkelijk antwoord: het College heeft geen standpunt over de wenselijkheid van een onderzoek naar een snelheidsverhoging. Los van dat het nogal dommig overkomt dat het College niet weet of een onderzoek naar de snelheidsverhoging wenselijk is, vinden wij dat het College juist is aangesteld om de inwoners van Meierijstad te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld richting de provincie. Een gemiste kans.

Natuurlijk begrijpen wij ook dat het politiek gezien, met Tweede Kamerverkiezingen op komst, aantrekkelijk is om verkeersborden met 100 km te onthullen in swing state Brabant. Toch geloven we dat gedeputeerde Van der Maat een verstandige afweging zal maken. Wij helpen hem hierbij vast met wat argumenten.

Sikko Oegema is fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Meierijstad

Stijn Smeulders is fractievoorzitter van de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Brabant