28 februari 2016

‘In Brabant moet snel meer gebouwd worden’

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland blijkt dat er in Brabant te weinig plannen zijn om meer woningen in Brabant te creëren. Inmiddels is dit onderzoek niet alleen doorgedrongen tot de bouwsector, maar ook de politiek begint zich te mengen. Ben Maas (Statenlid PvdA Brabant) vraagt middels Statenvragen aan het college van Gedeputeerde Staten om vanuit haar regierol samen met haar partners de handschoen op te pakken en de bouwmarkt aan te jagen.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat het onderzoek heeft uitgevoerd heeft aangetoond dat er onvoldoende plannen zijn om in de woningbehoefte te voorzien, veel plannen gericht zijn op de verkeerde doelgroep (luxe appartementen) en de plannen die gericht zijn op transformatie (bijvoorbeeld kantoren ombouwen naar huizen) onvoldoende zoden aan de dijk zetten. Daarnaast heeft ABNAMRO onderzoek gedaan en daaruit blijkt januari dat de woningmarkt in Brabant zich duidelijk langzamer herstelt dan in de rest van het land. De productie van woningen in Brabant bereikte vorig jaar een dieptepunt: nog geen 60 procent van de benodigde opgave is daadwerkelijk gerealiseerd. ”Om de Brabantse woningmarkt vlot te trekken zijn verschillende acties nodig: snel de schop in de grond om woningen te gaan bouwen en vooral focussen op kleinere huur en goedkopere koopwoningen met een levensloopbestendig karakter”, aldus Maas.

Dynamiek in de woningmarkt

Volgens Maas zijn institutionele beleggers, gemeenten, de bouwsector en vastgoedeigenaren te weinig en onvoldoende creatief om innoverende plannen vorm te geven. Te snel wordt door betrokken partijen met claims gedreigd als de oorspronkelijke plannen door de veranderde vraag aangepast moeten worden. Maas: ”De woningvraag van mensen is dynamisch dit vraagt dan ook een dynamische opstelling van de partijen die betrokken zijn bij de bouwsector. Tot op heden zie ik die dynamische kijk nog onvoldoende.”