25 augustus 2018

Kandideer je voor waterschap Rivierenland!

Eerder hebben we jullie al laten weten dat we opzoek zijn naar mensen die zich in willen zetten voor de Waterschappen. Brabant kent drie waterschappen die volledig in Brabant liggen, de Brabantse Delta, AA en Maase en de Dommel. Daarnaast is er nog een waterschap dat niet alleen in Brabant licht, maar ook in Gelderland. Dit is waterschap Rivierenland.

Omdat de dit waterschap voor een groot gedeelte in Gelderland ligt, regelen zij de gang van zaken in aanloop naar verkiezingen. Daarmee dus ook de kandidaatstellingsprocedure. De procedure lees je hieronder:

“Beste partijgenoten;

We zijn op zoek naar kandidaten voor de Gelderse waterschappen:

  • Vallei en Veluwe
  • Rivierenland
  • Rijn en IJssel

Woon je in het werkgebied van een van deze waterschappen, ben je geïnteresseerd in waterbeheer en wil je een bijdrage leveren aan onze partij? Eind augustus sluit de termijn voor kandidaatstelling, dus aarzel niet,  en kijk snel voor meer informatie op onze website: https://gelderland.pvda.nl/nieuws/kandidaten-gezocht/

Aanmelden

Als je je kandidaat wil stellen voor het waterschapsbestuur kun je je tot 16 september 2018, 12.00 uur melden bij het gewestelijk kantoor, PvdA gewest Gelderland, door middel van een motivatiebrief en CV. (e-mail:[email protected]).

Om praktische reden zien we de aanmelding (brief en CV) graag via e-mail tegemoet. We zien die aanmelding graag uitgebreid met een scan van een getekend exemplaar van de interne bereidverklaring, de erecode ( te vinden op de website) en een digitale pasfoto.

We verzoeken je duidelijk aan te geven voor welke van de drie bovengenoemde waterschappen je je kandidaat stelt. Je woonadres is bepalend onder welk waterschap je valt.

Bijzonderheden

Wij streven naar een diverse samenstelling van de fractie qua leeftijd, gender en etniciteit.

De gesprekken met de kandidaatstellingcommissie(s) zijn gepland op zaterdagen in de maanden september en oktober.

Vragen

Mochten er vragen zijn, dan kan je contact opnemen met Wopke Veenstra, secretaris van het gewestelijk bestuur, telefoon: 024-3976807, e-mail [email protected]