10 oktober 2015

Landbouw Innovatie Campus naar West-Brabant?

De PvdA Brabant heeft bij monde van Statenlid Antoinette Knoet-Michels Statenvragen gesteld over de locatie van de Landbouw Innovatie Campus. Knoet ziet in het plan van het college van Gedeputeerde Staten om een Landbouw Innovatie Campus te ontwikkelen, mogelijkheden om de campus te koppelen aan de biobased ontwikkelingen in West-Brabant en denkt dat de campus ook de werkgelegenheid in de regio een impuls kan geven.

Enkele weken geleden presenteerde gedeputeerde Spierings het plan voor een Landbouw Innovatie Campus. De PvdA Brabant is erg voorstander voor zo’n campus en wil de gedeputeerde dan ook helpen bij het zoeken naar de juiste locatie voor de campus. Vandaar ook de vragen van Knoet aan Gedeputeerde Staten over met welke steden in Brabant het college in gesprek is over de vestigingsmogelijkheden, op basis van welke criteria de keuze voor de plaats van de campus gemaakt wordt en of arbeidsmarktontwikkeling meespeelt bij deze afweging. ”Landbouwinnovatie draagt bij aan de wens van de provincie om de landbouwsector te verduurzamen. Dit is dan ook een stap in de goede richting”, aldus Statenlid Knoet.