3 december 2015

‘Maatregelen nodig naar aanleiding van onderzoek naar oppompen grondwater’

Statenlid Antoinette Knoet-Michels (PvdA Brabant) wil dat de provincie Noord-Brabant burgers gaat informeren over de risico’s omtrent het gebruik van grondwater wanneer een ‘rotte eieren’ lucht wordt ervaren. Hiermee reageert Knoet-Michels op onderzoekgegevens van TNO en de berichtgeving van het Eindhovens Dagblad dat melding maakte van het feit dat grondwater soms gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

Naast de informatieplicht van de provincie is Knoet-Michels ook van mening dat de provincie meer zou moeten willen weten over de sulfaat- en nitraatbronnen van locaties waardoor de problemen kunnen ontstaan. Bovendien is het volgens haar nodig dat de provincie samen met ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Waterschappen in overleg treedt over mogelijke oplossingen voor het grondwaterprobleem. Hierbij wordt onder andere gedacht aan maatregelen op het gebied van de richtlijnen voor bodem- en watergebruik en bij de mestverwerking.

Knoet-Michels: ”In 2012 werd een kind onwel bij een waterspeelplaats in het Zandbos in Deurne. Nu blijkt dat de concentratie waterstofsulfide ook in sommige andere gebieden in Brabant zo hoog kan oplopen, dat ( tijdelijke) gezondheidsproblemen het gevolg kunnen zijn. De provincie moet in samenwerking met haar partners er dan ook alles aandoen om dit tegen te gaan.” Aanstaande vrijdag wordt het Provinciaal Milieu- en Waterplan besproken in de Provinciale Staten van Brabant. Bij dit debat zal de PvdA bovenstaande aan GS voorleggen.