Meer geld naar verpleegkundigen? Terecht!

1 juni 2018

Afgelopen maand verscheen het opinie artikel van Stijn Smeulders (fractievoorzitter PvdA Brabant), Pieter-Paul Slikker (Fvz Den-Bosch), Yusuf Celik (Fvz Tilburg) en Tirza Houben (PvdA Limburg het volgende opinieartikel:

Meer geld naar Verpleegkundigen? Logisch!

Meer dan 23.000 huisartsen, huishoudelijke hulpen, kraamzorgers, psychiaters, artsen, verpleegkundigen, medewerkers in de jeugd- en gehandicaptenzorg sloegen de afgelopen weken alarm. #ZorgInActie is een noodkreet. Een roep om actie aan zorgbestuurders, werkgeversorganisaties, vakbonden en politici om het tij te keren.

De bezorgde medewerkers hebben gelijk. De werkdruk loopt op in de zorg, de salarissen blijven achter, de CAO’s worden slecht nageleefd en als gevolg van deze rampzalige cocktail kiezen steeds minder mensen voor het zorg vak. Niet zo handig, met een bevolking die steeds ouder wordt, techniek die steeds meer behandelingen mogelijk maakt en een omslag waarin we steeds langer thuis willen en moeten wonen.

Ook in Brabant hebben we de komende jaren meer handen in de zorg nodig. Dat vergt dat we beter zorgen voor alle huidige en toekomstige zorgmedewerkers. Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een eerlijk loon staan aan de basis van tevreden medewerkers. Dat vergt van het Kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie een fors hogere investering dan de paar tientjes waar men werknemers in de publieke sector nu mee afscheept. Het geld is er nu de crisisjaren achter de rug zijn. In ieder verkiezingsprogramma werd fors extra geld uitgetrokken voor de zorg. Dit in schril contrast met de 1,4 miljard kostende afschaffing van de dividendbelasting die in geen enkel verkiezingsprogramma stond. Het cadeautje aan buitenlandse aandeelhouders dat inmiddels de geloofwaardigheid van het Kabinet aantast kan beter besteed.

Ook van zorgbestuurders en werkgeversorganisaties vraagt het om binnen de eigen organisaties scherper te kijken naar een rechtvaardige besteding van de middelen. Medewerkers in de zorg zijn het goud van de organisaties en niet de sluitpost van de begroting. Het moet afgelopen zijn met het gesjoemel met arbeidsvoorwaarden, met het gesjacher met payroll en detacheringsconstructies waar goede contracten op hun plaats zouden zijn en met het te vaak buitensporige beloningsbeleid in het hoger management.

Maar juist ook op gemeentelijk niveau mogen we niet stil zitten. Goede zorg is onze verantwoordelijkheid. De coalities die in onze gemeenten gesmeed worden moeten voldoen aan goede voorwaarden voor zorgmedewerkers:

 

–        Zorggeld moet voor de zorg gebruikt worden. Zorgvoorzieningen in buurten en wijken worden uitgebreid;

–        Binnen wijkteams en bij inkoop van zorg door de gemeente wordt strikt bezien of cao’s worden nageleefd, vaste contracten voor vaste functies en goede arbeidsvoorwaarden het uitgangspunt zijn;

–        We doen geen zaken met zorginstellingen die zich niet houden aan de Balkenendenorm;

–        Zorgmedewerkers krijgen meer bewegingsvrijheid en handelingsbevoegdheid. In de zorg hoort wantrouwen plaats te maken voor vertrouwen in de medewerkers;

Op deze punten zullen wij inzetten bij de onderhandelingen en de coalitieakkoorden beoordelen. We zullen de minister er op bevragen en de zorgorganisaties wijzen op hun verantwoordelijkheid. Want goede zorg vergt inderdaad actie. Van ons allemaal.