Nominaties Tweede Kamer 2021: Brabants talent gezocht!

13 mei 2020
De PvdA Brabant is op zoek naar échte sociaaldemocraten die erover nadenken zich te kandideren voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. De landelijke kandidaatstellingscommissie heeft ons verzocht vier Brabanders te nomineren die op gesprek mogen komen bij de commissie. Iedere Brabander met een rood hart komt hiervoor in aanmerking. Daarom willen wij iedereen (lid of geen lid) met de ambitie om zich als volksvertegenwoordiger voor de PvdA in de Tweede Kamer in te zetten van harte uitnodigen om hun interesse kenbaar te maken bij de door het gewestbestuur aangestelde (onafhankelijke) scoutingscommissie. Dat kan door vóór 30 juni a.s. een mail te sturen naar Joshua Paas ([email protected]), die de scouting coördineert vanuit het gewestbestuur.
Hieronder volgt meer informatie over wat de nominatie inhoudt, wat jullie van de PvdA Brabant kunnen verwachten en wat wij verwachten van iedereen die in aanmerking wil komen voor de Brabantse nominatie.
Heb je interesse of heb je vragen? Schroom dan niet om ons vrijblijvend te contacteren. Meer informatie over de landelijke kandidaatstellingsprocedure kun je vinden op: https://www.pvda.nl/kandidaatstelling/
De nominatie
De PvdA Brabant is, net als alle andere gewesten, gevraagd om vier personen te nomineren voor een gesprek met de landelijke kandidaatstellingscommissie. Deze nominatie houdt in dat een sollicitant gegarandeerd is van een gesprek met de commissie, maar geeft géén verdere privileges. De nominatie is dus simpelweg een kans voor de PvdA Brabant om vier kandidaten een duwtje in de rug te geven. Voorop staat dat het iedereen met interesse natuurlijk vrij staat om zich, onafhankelijk van het gewestbestuur, kandidaat te stellen.
Wat verwachten we van jou?
De deadline om in aanmerking te komen voor de Brabantse nominatie is 30 juni. Om een goede keuze te kunnen maken, vragen we iedereen die in aanmerking wil komen hun CV en een motivatiebrief te sturen naar Joshua Paas. In deze brief dient specifiek aandacht te worden geschonken aan de eigen politieke drijfveren, en waar jij je hard voor wil maken in de landelijke politiek (lees: je missie). Daarnaast vragen we kandidaten in te gaan op hoe zij het regionale Kamerlidmaatschap gaan invullen.
Na 30 juni maakt een onafhankelijke scoutingscommissie een inventarisatie van de ontvangen sollicitaties, waarna online gesprekken volgen tussen de scoutingscommissie en de sollicitanten. Na afronding van deze telefonische gesprekken maakt de scoutingscommissie naar eigen inzicht een aanbeveling voor het Gewestbestuur over de te nomineren Brabantse kandidaten. Het gewestbestuur zal deze nominaties één op één overnemen. Alle kandidaten horen of ze wel of niet bij de vier nominaties horen.
Wat kun je van de scoutingscommissie verwachten?
Het gehele nominatieproces is vertrouwelijk. Dat houdt als voornaamste in dat contact tussen geïnteresseerden/sollicitanten en de scoutingscommissie niet gedeeld wordt, tenzij anders wordt aangegeven door de (mogelijke) kandidaten. Voorop staat dat de scoutingscommissie handelt onder deze strikte vertrouwelijkheidsnorm. De inhoud en beslissingen die voortkomen uit gesprekken binnen en met de scoutingscommissie worden daarom niet gedeeld buiten deze groep. Zo zorgen we ervoor dat de scoutingscommissie een zo zorgvuldig mogelijke keuze kan maken.
Losstaand van de nominatie is de scoutingscommissie altijd benaderbaar om samen te kijken of andere vormen van steun gefaciliteerd kunnen worden, bijvoorbeeld door een gesprek te organiseren met een (voormalig) Kamerlid, het proeflezen van de motivatiebrief, of het beantwoorden van andere persoonlijke vragen met het oog op het sollicitatieproces.
De scoutingscommissie PvdA Brabant:
Joshua Paas (namens het gewestbestuur)
Stijn Smeulders
Marjolein de Wit
Stefan Jansen
Mary Fiers
Frank Depla
Ward Deckers