3 februari 2017

Philharmonisch orkest toegankelijk voor iedereen

Op 3 februari 2017 spraken de Provinciale Staten van Noord-Brabant over de Philharmonie Zuid-Nederland, het symfonieorkest dat in 2013 is ontstaan uit een fusie tussen het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonieorkest. Belangrijk punt van de discussie was de locatie van het orkest, dat momenteel is gevestigd in zowel Eindhoven als Maastricht.

De Statenfractie van de PvdA ziet de meerwaarde van het symfonieorkest voor het cultureel ecosysteem in Brabant, maar erkent ook dat gestelde doelen de afgelopen jaren niet realistisch zijn gebleken. “Zoals de gehele culturele sector niet zonder onze steun kan, kunnen wij, om een aantrekkelijke regio te kunnen zijn, niet zonder hen”, aldus PvdA Statenlid Antoinette Knoet-Michels. De PvdA Brabant blijft daarom het philharmonisch orkest steunen, maar benadrukt ook haar vertrouwen in een scherpe sturing vanuit Gedeputeerde Staten, zodat het orkest aan de hand van concrete afspraken scherp gehouden wordt op efficiënte bedrijfsvoering en op maximaal publiek bereik. De huidige situatie met twee vestigingsplaatsen lijkt op voorhand niet echt efficiënt, maar de PvdA gelooft tegelijkertijd dat een positie in Brabant van belang is voor ons vestigingsklimaat.

Tijdens de Statenvergadering benadrukte PvdA-statenlid Knoet-Michels dat er meer aandacht uit moet gaan naar de toegankelijkheid van het symfonieorkest: “Orkestuitvoeringen zijn duur en voor veel inwoners van Brabant zelfs te duur. Tegenover onze langjarige steun past het om te sturen op een aantal laagdrempelige uitvoeringen. In de vorm van laaggeprijsde familie concerten bijvoorbeeld. Of gratis optredens tijdens openbare festivals. De PvdA verzoekt Gedeputeerde Staten om dit mee te nemen in de besprekingen en de prestatiesturing expliciet te maken, bijvoorbeeld in de vorm van een aantal uitvoeringen per jaar die financieel laagdrempelig zijn voor inwoners van Brabant”. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle Brabanders de mogelijkheid hebben te genieten van ons waardevolle symfonieorkest. We zijn dan ook tevreden dat Gedeputeerde Staten deze gedachte heeft overgenomen.