18 april 2016

Provincie Brabant gaat onderzoek doen naar smart OV corridor tussen Breda en Utrecht

Een motie van de PvdA Brabant om haast te maken met een onderzoek over de spoorverbinding tussen Breda en Utrecht heeft een meerderheid gehaald. Naast het versnelde onderzoek moet de provincie nu ook op korte termijn gaan kijken naar de mogelijkheden om de busverbinding tussen Breda en Utrecht te verbeteren.

Stijn Smeulders (fractievoorzitter en woordvoerder mobiliteit PvdA Brabant) heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota van de provincie vrijdag aandacht gevraagd voor het opzetten van een smart OV-corridor tussen Breda en Utrecht. ”Een smart OV-corridor heeft als doel om snel en goedkoop van A naar B te komen. Daarnaast zorgt smart OV ervoor dat we zo min mogelijk met lege treinen en bussen kampen. Experimenten op het gebied van smart OV zijn meer dan welkom net als een verbetering van het traject Breda-Utrecht. Door deze zaken samen te voegen kunnen we twee vliegen in één klap slaan”, aldus Smeulders.

De PvdA Brabant is van mening dat voor de lange termijn een directe treinverbinding Breda-Utrecht zeer interessant is. Op korte termijn wil de PvdA Brabant dat de busverbinding op dit traject verbeterd wordt. Smeulders vult aan: ”Alvorens we stappen gaan nemen, moeten we in overleg met de gemeenten Breda, Oosterhout en Utrecht eerst goed onderzoek doen.” Het onderzoek naar een directe spoorverbinding Breda-Utrecht staat in het bestuursakkoord van Brabant, maar was nog altijd niet gestart. Daar komt nu verandering in. Het bekijken van de mogelijkheden om de busverbinding Breda-Utrecht te verbeteren is nieuw beleid. Alleen de PVV was tegen de motie.