6 juli 2016

‘Provincie moet handen niet aftrekken van voedselbanken’

De PvdA Brabant heeft bij monde van Antoinette Knoet-Michels (Statenlid PvdA Brabant) laten weten dat zij van mening is dat de provincie Brabant betrokken moet blijven bij de coördinatie rondom voedselbanken. De provincie gaf eerder aan dat zij niet direct betrokken is bij de voedselbanken en zich daarom niet wil mengen in de problemen rondom het bovenregionale distributiecentrum in Tilburg. De PvdA deelt deze mening niet en wil dat de provincie haar coördinerende rol blijft vervullen.

De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen aanspraak hoeven te maken op de voedselbank. Ondanks de maatregelen van de landelijke overheid zal er altijd een kleine groep zijn die aanspraak moet maken op de voorzieningen van de voedselbank. Daarom moeten gemeenten voedselbanken helpen, zodat voedselbanken niet kopje ondergaan. Doordat er grote verschillen zijn in hoe gemeenten met voedselbanken omgaan, dreigen er Brabanders tussen wal en schip te vallen.

Knoet-Michels: “Er zijn grote verschillen in de manier waarop gemeenten omgaan met de voedselbank. Dit zorgt voor onzekerheid bij de voedselbanken. De provincie moet er samen met gemeenten voor zorgen dat die onzekerheid niet tot problemen leidt. Dat is nu wel het geval en dat vraagt om een provinciale overheid die niet wegkijkt, maar actie onderneemt.”