PvdA Brabant maakt zich zorgen om problematiek N69 bij Aalst en Valkenswaard

16 maart 2018

De Statenfractie van de PvdA maakt zich zorgen over de leefbaarheid in Aalst en Valkenswaard nu de aanleg van de Westparallel vertraging oploopt. De fractie heeft hierover vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld. Zo wil de PvdA weten wat de provincie en gemeenten kunnen doen om op korte termijn de gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging te verminderen.

Ben Maas, woordvoerder Mobiliteit van de PvdA: “In 2012 is het gebiedsakkoord Grenscorridor N69 getekend. Er moest een oplossing komen voor de leefbaarheidsproblematiek langs de huidige N69. Die oplossing is er anno 2018 niet en zal er met een beetje pech ook niet snel komen. Dat is voor omwonenden onacceptabel.”

Hoe hoog de irritatie is, bleek uit een ingezonden stuk van twee lokale partijgenoten van Maas in het Eindhovens Dagblad vorige week. Die brief en het contact wat Maas daarop had met verkeerswethouder Paul van Liempd van de gemeente Waalre waren voor Maas de aanleiding om Gedeputeerde Staten te vragen welke verantwoordelijkheid de provincie neemt voor de situatie.

Maas: “Begrijp me niet verkeerd; ik heb grote waardering voor de inzet van het college in de gerechtelijke procedures die lopen, maar we lijken uit het oog te verliezen waar het om begonnen is: de gezondheid van inwoners.” Daarom wil de PvdA’er van het college weten welke maatregelen door de provincie of gemeenten kunnen worden genomen om op korte termijn de gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging te verminderen. Het is tenslotte een provinciale weg. Dan is de gezondheid van de aanwonenden dus ook een provinciale zaak”, aldus Maas.

Van Liempd is blij dat de kwestie nog eens onder de aandacht van Gedeputeerde Staten wordt gebracht. “Wij hebben ons in Waalre altijd netjes aan de afspraken gehouden, maar krijgen met uitstel op uitstel te maken. Ik snap dat de provincie daar niet altijd iets aan kan doen, maar zolang het een provinciale weg betreft ligt daar wel de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze inwoners.”

De PvdA wil dan ook weten of Gedeputeerde Staten bereid zijn om de weg eerder over te dragen aan de gemeenten ‘zodat zij maatregelen kunnen nemen ter bescherming van de volksgezondheid van hun inwoners’. Van Liempd daarover: “Ik denk dat dat een uiterste consequentie zou moeten zijn. Dat betekent namelijk nogal wat, ook financieel. Maar als het de enige manier zou zijn om de stinkende files op korte termijn het dorp uit te krijgen, dan is het college van Waalre bereid om die stap te nemen.”