22 mei 2016

PvdA Brabant stemt voor plan ‘Bereikbaar Zuid-Nederland’

De PvdA Brabant is groot voorstander van het plan ‘Bereikbaar Zuid-Nederland’. In dit programma worden de bereikbaarheidsproblemen op de A67, A58 en N279 in samenhang en in samenwerking tussen Rijk en provincie aangepakt. Het programma geeft een goed antwoord op de mobiliteitsproblemen in Brabant en komt voort uit de alternatieve visie die de PvdA-fractie in de afgelopen jaren had op de aanleg van de Ruit om Eindhoven. Provinciale Staten besprak dit plan vrijdag 20 mei 2016 in een commissievergadering. Na instemming van Provinciale Staten bespreekt de Tweede Kamer het plan in juni.

Het programma is gebaseerd op de kenmerken samen, slim en robuust. Samen, omdat 141 deelnemers aan het plan hebben meegewerkt. Slim, omdat smart mobility een belangrijk onderdeel is van dit project en er niet alleen maar asfalt wordt aangelegd en robuust, omdat de belangrijke knelpunten in de regio aan de hand van dit plan allemaal worden aangepakt. Stijn Smeulders (fractievoorzitter PvdA Brabant) is wel van mening dat de verbreding tussen Leenderheide en Asten sneller moet worden uitgevoerd. Tevens wil hij bij de N279 strak vasthouden aan 2×1 baans, zoals afgesproken is in het bestuursakkoord van de provincie.

Stijn Smeulders: ”Al jaren knokken wij voor de juiste maatregelen om te komen tot de verbetering van de bereikbaarheid in Zuidoost-Brabant. De Ruit was dat beslist niet, die was peperduur, maakte veel natuur kapot, was slecht voor de leefomgeving en loste de problemen niet op. Eindelijk staan alle neuzen dezelfde kant op en kunnen we aan de slag om de knelpunten, met name op de Brabantse snelwegen A67, A58 en A2 waar dagelijks files staan, op een goede manier aan te pakken. Ik ben op dit gebied mede dank verschuldigd aan veel lokale en landelijke PvdA’ers. Verschillende PvdA-afdelingen (zoals die in Eindhoven en Helmond) hebben intensief samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen, als het dan uiteindelijk lukt, kunnen we niet anders dan trots zijn.”