22 januari 2016

PvdA Brabant steunt investeringen in vrijetijdssector

Martijn de Kort (Statenlid PvdA Brabant) steunt het plan van Gedeputeerde Staten om als provincie 41,5 miljoen en 15 miljoen te lenen aan respectievelijk de Beekse Bergen en de Efteling. Buiten dat beide parken trekpleisters zijn voor Brabant leveren de investeringen die een gevolg zijn van de leningen ook veel banen op. Door de leningen ontstaan er namelijk 500 tijdelijke banen in de bouwsector en 800 structurele banen in de vrijetijdssector.

Een van de voorwaarde van de provincie is de vakantieverblijven ‘Nul-op-de-meterwoningen’ worden, dus net zoveel energie opwekken als verbruiken. “De marktconforme rente van de leningen ligt hoger dan de rente die de provincie via schatkistbankieren zou ontvangen,” legt PvdA gedeputeerde Erik van Merrienboer (FinanciĆ«n) uit. “Op deze wijze beleggen we het vermogen van de provincie dus verstandig, maar kiezen we ook voor maatschappelijk rendement: groei van werkgelegenheid, innovatie en energieneutrale bouw.”