15 juli 2017

PvdA en GroenLinks vragen naar voortgang onderzoek naar OV-verbinding Breda-Utrecht

In de Statenvergadering van 16 april 2016 is de motie “Onderzoek ov-verbinding Breda – Utrecht” aangenomen. Hierin werd het provinciebestuur gevraagd onderzoek te doen naar verbetering van de bus- en spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. Ruim een jaar later zijn de Statenfracties van PvdA en GroenLinks benieuwd hoe dit onderzoek er momenteel voorstaat.

Het onderzoek naar een mogelijke spoorverbinding tussen Breda en Utrecht was een belangrijk punt in het bestuursakkoord Beweging in Brabant van de provincie. De motie van april 2016 voegde daar een verkenning van een slimme busverbinding aan toe. Een goede ov-verbinding tussen de twee steden is een kans om Brabant nog beter te verbinden met de rest van Nederland. Deze spoorverbinding of slimme busverbinding is daarom ook economisch van groot belang voor de provincie.

De Statenfracties van PvdA en GroenLinks vragen het provinciebestuur daarom naar de status van het gevraagde onderzoek en horen graag wanneer de provincie verwacht het eindrapport te kunnen presenteren. Ook vragen de fracties welke partners betrokken zijn geweest bij het onderzoek en of in het onderzoek ook is gekeken naar een hoogwaardige buslijn (HOV-lijn). Wat betreft deze laatste mogelijkheid vragen PvdA en GroenLinks of hiermee rekening wordt gehouden bij de verbreding van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Hooipolder.

Ten slotte willen PvdA en GroenLinks graag van het provinciebestuur weten of zij ook mogelijkheden ziet om de huidige ov-verbinding binnen de bestaande concessies te versterken en of hierover al gesprekken zijn gevoerd met de betrokken gemeenten en de vervoerder, Arriva.