20 mei 2016

PvdA Brabant kritisch op informatie provincie rondom MACE

De PvdA Brabant heeft kritische vragen gesteld aan het provinciebestuur over de informatievoorziening van de provincie inzake MACE. De provincie heeft omwonenden laten weten dat zij geen partij zijn in de Raad van State-zaak en dat zij zodoende dus ook niet bij de RvS hoeven te melden waarom zij voorstander zijn van een milieueffectrapportage (MER). Dit klopt echter niet en daarom heeft de PvdA Brabant Statenvragen gesteld.

Antoinette Knoet-Michels (Statenlid PvdA Brabant) wil weten hoe het kan dat de provincie verkeerde informatie heeft verstrekt en hoe ze dit in de toekomst gaan voorkomen. ”Wij als PvdA Brabant vinden het heel belangrijk dat het standpunt van omwonenden gehoord wordt. We zijn dan ook blij dat ze bij de Raad van State terecht kunnen en vinden het teleurstellend dat de provincie hen op dit gebied onjuist ge├»nformeerd heeft”, aldus Knoet. Ze vult aan: ”Het landbouwdossier ligt bij alle betrokkenen gevoelig. Het kan dan ook echt niet dat we als provincie verkeerde informatie geven. Dit komt de dialoog die we met zijn allen zo belangrijk vinden niet ten goede. Dit mag echt niet meer voorkomen.”