PvdA maakt sportverenigingen kampioen energie besparing

17 november 2017

Sportclubs kunnen jaarlijks 70 megawattuur aan elektriciteit besparen. Helaas hebben niet alle sportclubs de middelen hebben om deze maatregelen te financieren. De Statenfractie van de PvdA heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling een breed gesteunde motie ingediend om elke sportclub in Brabant kampioen energiebesparing te maken.

De energiebesparing die op dit moment bij sportclubs wordt misgelopen staat gelijk aan het gebruik van 20.000 huishoudens. Om alle 2.500 sportcomplexen in Brabant energiezuinig te maken is een investering van 125 miljoen euro nodig is. Dit geld kan in 12,5 jaar terugverdiend worden. Een eerdere proef heeft uitgewezen dat ondersteuning voor clubs bij energiebesparing besparing zeer succesvol kan zijn.

Behalve een concrete vermindering in elektriciteitsgebruik levert de motie een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van alle Brabanders omtrent energiebesparing. Ook geeft de PvdA-fractie hiermee het duidelijke signaal dat de provinciale energiedoelstellingen dienen te worden gehaald.

De PvdA-motie geeft het provinciebestuur de opdracht om zo snel mogelijk een plan voor financiering van deze energiebesparingsmaatregelen te ontwikkelen. Zo maakt de PvdA elke sportclub in Brabant kampioen energiebesparing.