Voor een sterke publieke omroep

4 maart 2018

Afgelopen week werd bekend dat de voorgenomen fusie tussen Omroep Brabant en L1 niet doorgaat. De PvdA Brabant vindt dit jammer, omdat zij gelooft dat een sterke regionale omroep belangrijk is voor de provincie. Daarom stelde de Statenfractie hier vandaag vragen over aan het provinciebestuur.

Vorige week werd duidelijk dat Stichting Omroep Limburg (SOL), eigenaar van de zendmachtiging van de Limburgse zender L1, de stekker uit het fusieproces met Omroep Brabant heeft getrokken. SOL is bang dat het in de fusieorganisatie de regionale identiteit van L1 niet voldoende kan waarborgen. Omroep Brabant vindt het jammer dat de fusie niet doorgaat. Volgens directeur Henk Lemckert wordt vooral de toekomst van de regionale journalistiek getroffen. Hoewel de Omroep Brabant directeur de toekomst van de Omroep met vertrouwen tegemoet ziet, zijn wij van mening dat het afketsen van de fusie een gemiste kans is op een toekomstbestendige regionale omroep.

De PvdA Brabant vindt dat het voor de provincie belangrijk is dat er ook in de toekomst een sterke regionale omroep blijft bestaan. Daarvoor heeft de Statenfractie zich jarenlang ingezet, ook toen de toekomst van de regionale omroepen in de vorige kabinetsperiode zwaar onder druk stond. De PvdA Statenfractie is van mening dat de provincie, ondanks dat deze niet meer verantwoordelijk is voor de financiering van Omroep Brabant, nog steeds grote belangen heeft bij een goed functionerende, kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige regionale omroep.

De Statenfractie van de PvdA heeft op maandag 5 maart daarom de volgende vragen gesteld aan het provinciebestuur:

1. Hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van het afketsen van de fusie tussen Omroep Brabant en L1?

2. Bent u net als de PvdA-fractie van mening dat een fusie tussen Omroep Brabant en L1 een versterking van de regionale mediafunctie tot gevolg had gehad en dat beide mediabedrijven door fusie een belangrijke stap richting kwaliteitsverhoging en toekomstbestendigheid hadden kunnen zetten?

3. Heeft u inzicht in de daadwerkelijke redenen waardoor de fusie is mislukt?

4. De voorgenomen fusie tussen Omroep Brabant en L1 verkeert al sinds begin december 2017 in een impasse. Heeft u sindsdien actie ondernomen, bijvoorbeeld samen met de provincie Limburg, om de fusie toch tot stand te laten komen?

5. Ziet u kansen dit alsnog te doen, met als doel de voorgenomen fusie met L1 alsnog te laten slagen?

6. Bent u van mening dat Omroep Brabant zonder fusie met L1 ook in de toekomst een hoge kwaliteit van haar regionale mediafunctie kan garanderen?

7. Bent u bereid om te verkennen hoe Omroep Brabant, nu een versterking samen met L1 is mislukt, zich kan versterken door samenwerking met andere mediapartijen zoals lokale omroepen en dagbladen? Dit om zorg te dragen voor een toekomstbestendig lokaal- en regionaal medialandschap in Brabant.