PvdA-programma: Zeker zijn van een Sterk en Sociaal Brabant

26 januari 2019
Zorgen dat alle Brabanders naar familie en vrienden kunnen in ons mooie Brabantse land door een kortingsregeling voor mensen met een klein inkomen in het leven te roepen. Een betaalbare woning voor duizenden Brabanders geen droom maar een werkelijkheid maken door in dertig jaar tijd 160.000 woningen te bouwen in Brabant. Een Brabantse loopbaan APK, zodat  we voorkomen dat er mensen werkloos thuiszitten terwijl er vacatures zijn waar ze met wat extra opleiding aan de slag kunnen. Een duurzaam Brabant terwijl de energierekening van onze inwoners daalt door de oprichting van een duurzaam Provinciaal Energiebedrijf. Dat is een greep uit het programma dat onder leiding van Martijn de Kort werd geschreven. Vandaag presenteert hij u ‘Zeker zijn van een Sterk en Sociaal Brabant’.
 
Beste Brabander,
Het gaat goed met Brabant. De economie draait geweldig, we lopen wereldwijd voorop qua innovatie. We hebben prachtige natuurgebieden en mooie steden.
Toch is Brabant nog lang niet af. Teveel mensen maken zich zorgen of zij, of hun kinderen, straks nog wel een betaalbare woning kunnen krijgen. Honderdduizenden Brabanders gaan van flex-contract naar flex-contract zonder ooit de zekerheid van een vast contract te krijgen. En veel Brabanders maken zich zorgen dat zij straks de rekening voor de energietransitie gepresenteerd krijgen.
In ons verkiezingsprogramma ´Zeker zijn van een sterk en sociaal Brabant´ is het uitgangspunt een samenleving waarin iedereen meedoet. Daarvoor is allereerst van belang dat iedereen zeker kan zijn van goed werk. De Brabantse economie draait op recordsnelheid. Bedrijven kunnen geen personeel vinden, terwijl er nog steeds te veel mensen thuis zitten. Daarom willen we met dit programma het opleidingsaanbod verbeteren om wie werkt zoekt ook klaar te maken voor het werk dat gevraagd wordt. Daarvoor introduceren we bijvoorbeeld de Brabantse Loopbaan APK.
Een minstens zo belangrijke ambitie is het sneller bijbouwen van betaalbare huizen. Voldoende aanbod van goede en betaalbare huur- of koopwoningen is noodzakelijk. De komende dertig jaar moet Brabant 160.000 woningen bijbouwen – een opdracht waar provincie en gemeenten alleen in slagen als we slimmer bouwen: de ruimte benutten binnen steden, splitsen van gezinswoningen sneller mogelijk maken en de opkoop van betaalbare woningen door vastgoedinvesteerders een halt toeroepen. Ook zorgen we ervoor dat we woningen zo gaan verbouwen dat ze minder energie verbruiken en liefst zelfs hun eigen energie op gaan wekken.
We gaan volop aan de slag met een duurzaam Brabant. Als provincie gaan we Brabanders, gemeentes en bedrijven helpen om te verduurzamen. We zorgen ervoor dat er goede regelingen zijn zodat iedereen, ook mensen met een krappe portemonnee, hun huis energiezuinig kunnen maken. We zorgen er verder voor dat iedereen mee kan profiteren van windmolens en zonneparken in hun omgeving. Daarvoor richten we als provincie een eigen energiebedrijf op waarvan een deel van de winst terugvloeit naar de inwoners. Zeker zijn van een eerlijke energietransitie noemen we dat. Zo benutten we de Essent-miljoenen voor een aanpak waar álle Brabanders wat aan hebben: een schoon Brabant, een lagere energierekening.
Ook willen we Brabant mooi en gezond houden. Hiervoor pakken we leegstand van bedrijven, kantoren, stallen en winkelgebieden aan. Gezondheid telt voor ons zwaarder dan economie. We willen dat de provincie zorgt voor schonere lucht en water en voor het terugdringen van de schade van de veehouderij op de natuur zonder de boer zijn boterham af te willen nemen. De veestapel moet verminderen: iedere meter stal erbij is ergens anders minimaal 1,10 meter eraf. Zo houden we het Brabantse platteland een fijne leefomgeving.
Mensen moeten zich makkelijk, veilig, snel en betaalbaar door Brabant kunnen bewegen. De PvdA staat voor een betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. We willen dat op meer plaatsen in Brabant, net als in Eindhoven, mensen met een minimuminkomen goedkoop met de bus kunnen reizen. We zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor buschauffeurs. Verder investeren we in snelfietspaden, het veiliger maken van de provinciale wegen, fietsparkeerplaatsen en het aanpakken van te drukke snelwegen en knooppunten. Zo kunnen we zeker zijn van een bereikbaar Brabant.
Tot slot spreken we in ons programma over het samenleven in Brabant. Dat staat onder druk. Mensen leven steeds vaker in hun eigen bubbel. Wij willen dat de provincie ervoor zorgt dat de Brabanders weer met elkaar verbonden worden. Brabant heeft een rijke traditie op het gebied van cultuur, erfgoed en sport. We zorgen dat alle Brabanders sport- en cultuurvoorzieningen binnen een redelijke afstand hebben en dat iedereen daar terecht kan. Zeker zijn van een fijne samenleving voor iedereen!
Ik wens u veel leesplezier en als u vragen/opmerkingen heeft over ons programma hoor ik dat graag!
Hartelijke groeten,
Martijn de Kort