PvdA weigert deelname Shell-debat

7 maart 2019

PvdA-lijsttrekker weigert deelname Shell-debat

De Brabantse PvdA-lijsttrekker Stijn Smeulders heeft een uitnodiging van Marjan van Loon –de uit zijn woonplaats Helmond afkomstige president-directeur van Shell-Nederland- afgeslagen. De PvdA wil niet meewerken aan het duurzaamheidsdebat van Shell omdat de multinational over de 13 miljard euro winst die het maakt geen dubbeltje belasting betaalt in ons land.

Lees hieronder de volledige brief aan de president-directeur van Shell.

Geachte mevrouw van Loon,

Hierbij laat ik u weten dat ik uw uitnodiging om deel te nemen aan het energiedebat van Shell op 14 maart in Moerdijk niet zal aannemen.

Shell betaalt over de 13 miljard euro winst die het maakt geen dubbeltje belasting in ons land. Dit ondanks dat het hoofdkantoor hier al jaren gevestigd is en Shell in Nederland veel activiteiten verricht. Hiertoe maakt Shell gebruik van belastingtrucs die juridisch binnen de grenzen van de wet vallen maar die niet in het belang van onze samenleving zijn. Maatschappelijke uitdagingen als goede zorg, betaalbare woningbouw  en de omslag naar duurzame energie vragen om een gezamenlijke bijdrage. Belasting betalen is daarmee een morele plicht die hoort te gelden voor ons allen: inwoners én bedrijven. Shell niet uitgezonderd.

Dat ook Shell inmiddels investeert in duurzame energie is verstandig. Daarmee dient uw bedrijf het belang van de samenleving én van uw aandeelhouders. De verkoop van fossiele brandstoffen zal immers in de toekomst alleen maar afnemen. Maatschappelijk belang én bedrijfsbelang vallen dan ook samen als uw bedrijf er voor kiest, zoals met het zonnepark in Moerdijk, om een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke toekomst. Die inzet valt te prijzen.

Nog meer te prijzen zou het zijn als Shell ook via de belasting een bijdrage zou leveren aan de gezamenlijke opgaven van ons land. In uw uitnodiging schrijft u terecht dat overheid, inwoners en bedrijven voor de vraag staan welke verantwoordelijkheid zij dragen voor ons klimaat en welke bijdrage ze kunnen leveren. Welnu, Shell zou allereerst een rechtvaardige bijdrage aan de belastingpot kunnen leveren. Daarmee zou bij onze inwoners de terechte zorg weggenomen worden dat de multinationals de dans ontspringen terwijl individuele belastingbetalers het volle pond betalen. De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting heeft de zorgen van de Brabanders over het eerlijk betalen van de rekening vergroot en de bevoordeelde positie van de multinationals weer pijnlijk uitgelicht.

Landelijk pleit mijn partij daarom voor het tegengaan van belastingontwijking en voor een eerlijke verdeling van de energielasten via een CO2-heffing. Zodat bedrijven hun eerlijke deel betalen, we inwoners kunnen ontlasten én de noodzakelijke investeringen in duurzame energie kunnen plegen. In Brabant pleit de PvdA daarnaast voor de oprichting van een nieuw provinciaal duurzaam energiebedrijf, zodat alle inwoners mee profiteren van de omslag naar duurzame energie. En niet alleen de aandeelhouders van bedrijven als Shell.

Het is daarom dat de Brabantse PvdA niet zal deelnemen aan het Shell-debat. Als Shell over vier jaar keurig belasting betaalt is de PvdA graag aanwezig bij het volgende Shell-duurzaamheidsdebat.

Met vriendelijke groet,

Stijn Smeulders  – lijsttrekker PvdA Brabant en mede-Helmonder

PS: ik zal mijn collega lijsttrekkers op de hoogte stellen van de redenen van mijn afwezigheid zodat ook zij hun afweging kunnen maken. Met hen ga ik graag in debat over de klimaatopgave en de energietransitie, op 12 maart, bij de Universiteit van Tilburg.