Reactie op brief Shell aan lijsttrekker Smeulders

Door Stijn Smeulders op 8 maart 2019

Deze week weigerde onze fractievoorzitter Stijn Smeulders deelname aan het duurzaamheidsdebat van Shell zolang het bedrijf met belastinctrucs het betalen van belasting blijft ontwijken. Hij stuurde deze afmeldingsbrief  naar Marjan van Loon, President Directeur Shell Nederland.

Gisteren ontvingen wij een uitgebreide reactie van Marjan van Loon. Dat stellen we op prijs. Wel verduidelijken we op haar verzoek graag nog eens waarom we vinden dat Shell de plank misslaat als het gaat om het betalen van belasting én welke effecten dat voor Brabant heeft. Want als Nederland miljarden misloopt dan loopt dat ook in Brabant als snel in de miljoenen. Lees hier de reactie van Stijn Smeulders op de brief van Marjan van Loon.

 

Aan: Marjan van Loon – President Directeur Shell Nederland

Van: Stijn Smeulders – Fractievoorzitter PvdA Brabant

 

Helmond, 8 maart 2019,

 

Geachte mevrouw van Loon, beste Marjan,

Dank voor jouw uitvoerige antwoord op mijn brief waarin ik heb aangegeven niet deel te willen nemen aan het Shell-energiedebat in Moerdijk, zolang Shell belasting ontwijkt. Dat uitgebreide antwoord waardeer ik. Op twee punten wil ik inhoudelijk reageren. Allereerst over de passage waarin je schrijft dat Shell ‘de belasting die verschuldigd is naar letter en geest van de wet’ betaalt. Ten tweede over jouw vraag waarom ik vanwege dit landelijke issue een provinciaal debat afzeg.

Over het betalen van de belastingen naar letter en geest van de wet: laten we vaststellen dat daar helaas stevige twijfels over bestaan. Op initiatief van mijn collega’s in de Tweede Kamer is er binnenkort een bijzondere hoorzitting met Shell over de wijze waarop er belasting wordt afgedragen. Zo hanteert Shell een dividendbelasting-ruling waarmee het voor miljarden aan belasting heeft ontweken. Ruim 7 miljard euro heeft Nederland minder ontvangen aan dividendbelasting door deze constructie, waarbij ruim 45 miljard euro via het belastingparadijs Jersey is uitgekeerd aan buitenlandse aandeelhouders (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen). Ook ontwijkt Shell in Nederland de belasting doordat buitenlandse verliezen worden geïmporteerd. Verliesgevende buitenlandse projecten worden weggestreept tegen winsten in Nederland. In de Tweede Kamer is ook daar discussie over. En ja, via de btw en de loonbelasting draagt Shell ook belasting af, maar dat doen andere bedrijven en consumenten ook. Shell omzeilt belastingen die voor ieder ander wel gelden en daarmee loopt de Nederlandse Staat miljarden mis.

Waarom zeg ik om deze landelijke reden een provinciaal debat af? Het is niet te ontkennen dat de Statenverkiezingen ook over de landelijke politiek gaan, aangezien Provinciale Staten de Eerste Kamer kiest. Daarnaast heeft de keuze van Shell om onvoldoende bij te dragen aan de staatskas gevolgen voor de inkomsten van de provincies en dus ook voor Brabant. Zoals je ongetwijfeld weet ontvangen wij als provincie een groot deel van onze inkomsten uit het provinciefonds van het rijk. Een fonds wat krimpt en groeit met de rijksuitgaven. Als Shell en andere multinationals besluiten om voor miljarden belasting te ontwijken, kan de Rijksoverheid minder geld uitgeven en lopen we in Brabant vele miljoenen mis. Miljoenen die ingezet hadden kunnen worden voor de omslag naar duurzame energie op een manier waarop álle Brabanders daarvan profiteren. Of extra busvervoer, veiligere wegen, meer betaalbare woningen en minder files. Door mijn afzegging hoop ik hierover de bewustwording bij het bedrijfsleven en bij de Brabanders te vergroten.

Uiteraard ga ik in op je aanbod om kennis te maken en over bovenstaande punten van gedachten te wisselen onder het genot van een kop koffie.

Met hartelijke groet,

 

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders

Stijn Smeulders

Portefeuille: Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Bestuur & Veiligheid Ontwikkelbedrijf Deelnemingen Gebiedsgedeputeerde GGA Kempenland & Grenscorridor N69 Vijfde loco CdK

Meer over Stijn Smeulders