16 juni 2015

Statenvragen PvdA Brabant over Eindhoven Airport

De PvdA Brabant wil weten op welke wijze er bij de woningbouwplannen in de regio Zuidoost-Brabant rekening gehouden wordt met de groei van het aantal vluchten op Eindhoven Airport. Het toegenomen aantal vluchten van de luchthaven leidt tot meer (geluids)overlast en kan ook gevolgen hebben voor de nieuwbouwplannen van de omliggende gemeenten.

Stijn Smeulders (fractievoorzitter PvdA Brabant) vraagt het college van Gedeputeerde Staten te onderzoeken of er voor nieuwe woningen in de omgeving van Eindhoven Airport maatregelen genomen kunnen worden om de geluidsoverlast te verminderen. Daarnaast wil Smeulders weten of de systematiek die bij Schiphol gebruikt wordt om de woningbouwplannen en de groei van de luchthaven op elkaar afstemmen ook gebruikt kan worden voor Eindhoven Airport. De systematiek die bij Schiphol gehanteerd wordt, staat woningbouw alleen toe wanneer aangetoond kan worden dat het woon- en leefklimaat in die omgeving aanvaardbaar is.

“De provincie moet in het regionale ruimtelijke overleg Zuidoost-Brabant met de gemeenten bespreken op welke wijze ze in hun woningbouwplannen ruimtelijk rekening houden met de ontwikkeling van de luchthaven”, aldus Smeulders. Eerder gaf de PvdA Brabant aan dat zij alleen voorstander zijn van groei van Eindhoven Airport bij genoeg draagvlak onder de bevolking.