Stop op geitenhouderijen in Brabant

18 juli 2017

In een recent rapport constateerde het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een verhoogde kans op longontsteking voor mensen die in een straal van 2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen. Op dit moment is er echter nog niet genoeg informatie beschikbaar over de precieze oorzaken van deze gezondheidsrisico’s. Voor de Statenfractie van de PvdA moet de gezondheid van mensen altijd voor het economisch belang van de landbouwsector gaan. De PvdA is daarom ook blij dat een grote meerderheid van de Provinciale Staten op 7 juli 2017 heeft besloten om voor de komende jaren geen nieuwe geitenhouderijen en uitbreidingen van huidige geitenhouderijen toe te staan. Het gaat om nieuwe en lopende vergunningaanvragen, waardoor enkele omstreden bouwplannen voorlopig niet zullen doorgaan.

Met dit besluit voor een moratorium (tijdelijke stop) op de groei van geitenhouderijen, dat unaniem werd aangenomen in de Staten, schept de provincie tijd om de negatieve gevolgen voor omwonenden eerst beter te onderzoeken. Door deze adempauze kan ook worden nagedacht over mogelijke manieren om in de gehele provincie de gezondheidsrisico’s van de veehouderij tegen te gaan. Als een van de initiatiefnemers van de bouwstop is de Statenfractie van de PvdA erg tevreden met het feit dat de gehele Provinciale Staten de gezondheid van Brabanders in deze kwestie voorop heeft gesteld.

De reden om tot een bouwstop voor de geitenhouderij te besluiten was het verhoogde risico op longontstekingen voor omwonenden. Voor de PvdA-fractie speelt ook mee dat de Q-koorts uitbraak, die veroorzaakt werd door geitenhouderijen, het laatste decenium minimaal 74 mensen het leven heeft gekost. Q-koorts is de laatste jaren onder controle, maar blijkt een risico voor de volksgezondheid.