30 augustus 2015

“Wegen moeten veiliger worden”

De PvdA Brabant wil dat de provincie het Omroep Brabant meldpunt voor gevaarlijke verkeerssituaties gaat gebruiken bij het verbeteren van haar wegen. Bij dit meldpunt zijn binnen een dag al 600 meldingen binnengekomen over verkeersonveilige situaties in Brabant.

Stijn Smeulders (fractievoorzitter PvdA Brabant) wil dan ook dat de provincie zo snel mogelijk actie onderneemt om deze meldingen te bekijken en eventueel samen met gemeenten de knelpunten aan te pakken. ”Door gevaarlijke situaties aan te pakken, kunnen we als samenleving financiĆ«le schade en nog veel belangrijker menselijk leed voorkomen”, aldus Smeulders.

In maart van dit jaar vroeg Smeulders ook al aandacht voor het veiliger maken van wegen. Toen riep hij onder meer op tot het verbreden van rijstroken, het aanbrengen van vangrails en middenbermen tussen rijbanen en het aanpassen van kruispunten. Dergelijke maatregelen dragen bij aan de verkeersveiligheid. Het huidige college heeft in haar coalitieprogramma ook aangegeven dat zij de verkeersveiligheid op provinciale wegen willen verbeteren.