4 juni 2015

Werken over de grens moet makkelijker worden

De komende 2 jaar zijn er in de haven van Antwerpen 1.876 vacatures. Dit is een mooi voorbeeld van de grote kansen die de Vlaamse arbeidsmarkt biedt voor werkzoekende Brabanders. De arbeidsmobiliteit tussen Nederland en België en Nederland en Duitsland is echter nog steeds laag. De PvdA Brabant is van mening dat het makkelijker en normaler moet worden om een baan over de grens te vinden.

Martijn de Kort (Statenlid PvdA Brabant) heeft naar aanleiding van berichten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Statenvragen gesteld over het Grensoverschrijdend Sectorplan. ”Een dergelijk Grensoverschrijdend Sectorplan kan bijdragen aan het wegnemen van barrières om over de grens te werken en kan werkzoekenden informeren over de kansen over de grens”, aldus De Kort.

Het Grensoverschrijdend Sectorplan sluit aan bij de ambities van Gedeputeerde Staten over het versterken van de internationale samenwerking op de arbeidsmarkt. De Kort: ”Vacatures in grensregio´s worden nauwelijks opgevuld door mensen aan de andere kant van de grens. Brabanders slagen er onvoldoende in te profiteren van de kansen over de grens in de Vlaamse Stedenruit. Dit is jammer, gezien de hoge werkloosheid in met name West-Brabant, maar ook in Tilburg en Zuidoost-Brabant”.