Zeker zijn van een betaalbare energierekening – Het Brabantpact

22 januari 2019

Smeulders en Van Merrienburg presenteren BrabantPact aan Lodewijk Asscher

Álle Brabanders profiteren van de noodzakelijke klimaatmaatregelen. Dat is het uitgangspunt van het Brabantpact dat gedeputeerde Erik van Merrienboer en PvdA-lijsttrekker Stijn Smeulders zaterdag 19 januari 2019 overhandigden aan partijleider Lodewijk Asscher tijdens de Brabantse campagneaftrap te ‘s-Hertogenbosch. De provincie Brabant moet daarom samen met de gemeenten een provinciaal energiebedrijf oprichten.

Het is tijd voor een klimaataanpak die iedereen dient vindt de Brabantse PvdA. Terechte zorgen over de lasten voor onze inwoners maken klimaatbeleid tot een speelbal van de politiek in Den Haag en in de provincie. Gedeputeerde Erik van Merrienboer: “Dat is extreem onverstandig en ook nog eens volstrekt onnodig. Als we als Brabant zelf investeren in duurzame energieopwekking, in samenwerking met de gemeenten, kunnen we in Brabant zelf onze energie opwekken en zorgen dat niet grote energiebedrijven maar onze inwoners daar allemaal van profiteren.”

Lijsttrekker Stijn Smeulders wees op het eerder geboekte succes dat de provincie boekte bij het realiseren van een windpark langs de A16. Daar gaat een kwart van de opbrengst naar de omwonenden waarmee bijvoorbeeld 25.000 woningen kunnen worden geïsoleerd: “Voor tienduizenden Brabander wordt de gasrekening daar iedere maand fors lager. Een duurzame toekomst waar iedereen van meeprofiteert kan als we zelf in de bestuurdersstoel gaan zitten en niet wachten tot multinationals de zakken komen vullen.”

Voor het te sluiten Brabantpact met de gemeenten wil de PvdA gebruik maken van de honderden miljoenen aan Essentgelden die nu door de provincie belegd worden. Door te investeren in een eigen energiebedrijf is niet alleen de noodzakelijke aanpak van het klimaat en een eerlijke verdeling van de baten over alle inwoners gegarandeerd maar teven het rendement over de Essent-euro’s.

Voorstel

1.      De provincie Brabant richt samen met Brabantse gemeenten die mee willen doen een nieuw provinciaal duurzaam energiebedrijf op;

2.      Dit nieuwe Brabantse duurzamere energiebedrijf gaat (net als toen de overheid zelf nog eigenaar was van Essent) zelf investeren in de opwekking van duurzame energie (o.a. wind en zon) en energiebesparing (isolatie). Zo zorgen we ervoor dat Brabant de Klimaatdoelen van Parijs haalt en daarmee dat het klimaat op onze aarde ook voor onze kinderen prettig blijft;

3.      Investeren in duurzame energie levert veel winst op. Dit terwijl de risico’s nihil zijn. De winst gaat doordat de overheid zelf investeert niet naar buitenlandse bedrijven, maar naar de samenleving. Daardoor ontstaat er meer draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen die niet bij iedereen populair zijn;

4.      De opbrengsten van komen niet (zoals vroeger bij Essent) ten goede van de provinciale begroting, maar worden teruggegeven aan de Brabanders middels investeringen in duurzame energie. Zo krijgen álle Brabanders een lagere energierekening.