14 december 2018

Zeker zijn van een gezonde leefomgeving – Ombouw N279

Na dertig jaar praten kan vanaf vandaag gestart worden met de aanpassing van de provinciale weg tussen Veghel en Asten. De N279 kent nu nog vele kruispunten en stoplichten. De aanpassing van de provinciale weg zorgt ervoor dat de kruispunten vervangen worden door viaducten, waardoor de stoplichten niet meer nodig zijn en er minder files staan op de provinciale weg. Op deze manier wordt de bereikbaarheid in de regio verbeterd.

Naast een infrastructurele aanpak wordt ook ingezet op nieuwe technologieën, die ervoor zorgen dat de doorstroming verbeterd wordt en de weg veiliger wordt. Hierdoor wordt ook de leefbaarheid in de regio sterk verbeterd.

De PvdA Brabant-fractie is blij met de aanpassing van de weg. Toch zijn er ook enkele pijnpunten in het dossier. PvdA-Statenlid Ben Maas zegt: “We zijn blij met een verbetering van de leefbaarheid in het gebied, iedereen moet zeker zijn van gezonde lucht en veilige wegen. Helaas geldt wel dat de nieuwe weg consequenties heeft voor boeren en het milieu.” Maar ook daar wordt gelukkig naar gekeken, aldus Maas. Zo worden er compenserende maatregelen getroffen.