Zeker zijn van goed openbaar vervoer

23 november 2018

 

Zeker zijn van goed openbaar vervoer in Brabant

Zeker zijn van goed openbaar vervoer

Niemand hoeft thuis te blijven! We gaan voor: ? Betaalbare tarieven( ook voor mensen met kleine beurs).? Verbinding tussen alle grote dorpen en steden. ? Toegankelijk voor iedereen.

Geplaatst door PvdA Brabant op Maandag 27 augustus 2018

Het Brabantse busvervoer (de Bravo) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot het alternatief voor de auto. Het busvervoer is snel (door busbanen), levert tijdswinst op (je kunt iets anders doen in plaats van rijden) en luxe (ontspannend, want je hoeft niet op het drukke verkeer te letten). We verplaatsen ons de laatste jaren echter steeds meer en steeds verder. Dat is goed voor de economie. Er kleeft echter wel een keerzijde aan vast. Het wegennet slipt dicht en ook komt het steeds vaker voor dat je moet staan in de trein of in de bussen. De komende periode vraagt daarom een visie op het Brabantse busvervoer. Een ding staat als een paal boven water. Brabant moet blijven investeren in het busvervoer. Goed voor de reiziger, goed voor het aanpakken van de files, duurzaam en schoon. Doel is een grote toename in het gebruik van het Brabantse  OV!

Zeker zijn van bereikbaar Brabant

Het Brabantse wegennet slipt dankzij een aantrekkende economie steeds verder dicht. Het openbaar vervoer zien wij daarom als de oplossing om onze steden toegankelijk te houden. Naast meer bussen tussen en in de grote steden, is het ook van belang dat onze kleinere kernen en plattelandsgemeenten goed toegankelijk zijn met het openbaar vervoer. Men moet gemakkelijk blijven kunnen reizen tussen bijvoorbeeld Reusel en Eindhoven, of tussen Geffen en Oss. Steeds vaker zien we dat kernen vergrijzen en dat de inwonersaantallen teruglopen. Hierdoor komen ook de basisvoorzieningen onder druk te staan.

  1. Meer bussen tussen en in de grote steden. Zodat mensen vaker de auto laten staan en vaker in de bus stappen. Dit is essentieel om de bereikbaarheid van de Brabantse steden te garanderen.
  2. Goed busvervoer tussen de grotere plattelands gemeente naar de steden en tussen de kernen is essentieel.
  3. De kleinere kernen blijven bereikbaar. Niet perse met een grote bus die 80% leeg is, maar met meer buurtbussen of andere slimme oplossingen.

Zeker zijn van comfortabel busvervoer

Het busvervoer wordt nu in Brabant uitgevoerd door 2 commerciële bedrijven, Arriva en Hermes.

Niet meer marktwerking op het openbaar vervoer, dit zorgt alleen maar voor onduidelijkheid voor de reiziger. Meerdere busvervoerders in hetzelfde gebied zorgt ervoor dat niet duidelijk is waar kaartjes moeten worden gekocht, wat de kosten zijn en bovendien sluiten buslijnen dan slecht op elkaar aan.

  1. Streeft er na om de duidelijkheid voor de reiziger zo groot mogelijk te houden. Dus een openbaar vervoersbewijs en uniforme tarieven, uitstraling en aanbiedingen/kortingen. Daarvoor is het belangrijk dat er zoveel mogelijk dezelfde bedrijf het Brabantse busvervoer verzorgt.

Zeker zijn van het busvervoer van de toekomst

Waar we eerder constateerde dat er belang is bij het bereikbaarheid houden van de kleine kernen, moet je je natuurlijk ook nog afvragen op wat voor manier je het openbaar vervoer tussen kernen in stand wilt houden. Je kan bijvoorbeeld vraagtekens zetten bij het belang van een buslijn waar telkens maar tussen twee en acht mensen inzitten. In verschillende steden wordt er succesvol gebruikt gemaakt van buurt, bel- en flexbussen en technologische oplossingen zoals apps bieden kansen om vervoersvraag- en aanbod te koppelen.

  1. Brabant kiest voor innovatie. Daarvoor blijft het openbaar vervoer comfortabel voor de reiziger, betaalbaar en toegankelijk. Gelden moeten hiervoor niet uit de OV budget komen maar uit innovatiefonds

 Zeker zijn van duurzaam busvervoer

Minder auto’s betekent vanzelf minder milieuvervuiling. Als er meer mensen gebruik maken va een bus, die minder CO2 uitstoot, zorgt dat automatisch voor meer duurzaamheid. Met meer duurzame bussen in Brabant vang je dus twee vliegen in een klap.

  1. Brabant kiest ervoor om de Green Deal busvervoer met de Rijksoverheid na te komen en in 2025 alleen zero-emissie bussen in te zetten in Brabant. 

Zeker zijn van betaalbaar busvervoer

Brabant  kiest voor een sociaal openbaar vervoersnetwerk in Brabant. Ook mensen met een kleinere beurs moeten zich vrij kunnen bewegen in Brabant. Om te werken, om een dagje weg te gaan of om een dagje op bezoek te gaan bij hun ouders. Niemand hoeft thuis te blijven! Minima zijn niet de enige die volgens ons een korting nodig hebben. Als scholieren van het voortgezet onderwijs meer dan 1 uur enkele reis moeten reizen en aangewezen zijn op openbaar vervoer dan moet deze met korting aangeboden worden.

  1. Brabant wil het busvervoer betaalbaar houden, ook als het gaat om kleinschalig busvervoer op het platteland. Brabant kiest ook voor korting voor minima en scholieren.

Zeker zijn van toegankelijk busvervoer

Brabant is er trots op daar steeds meer bushaltes in Brabant toegankelijk zijn voor rolstoel, kinderwagens en buggy’s. De provincie heeft hier de afgelopen jaren veel in geinvesteerd. Toch maken nog te weinig mindervaliden en jonge ouders gebruik van het openbaar vervoer. Ook zien we kansen op een beter en betaalbaarder busvervoer als we leerlingen en ouderen samen vervoeren. Veel leerlingen maar ook ouderen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen worden nu met taxibusjes van a naar b gebracht. Goed is om deze vorm van vervoer te combineren met het openbaar vervoer zodat meer mensen gebruik kunnen maken van deze (taxi) ritten.

  1. Brabant wil de toegankelijkheid voor mindervaliden met publieksvriendelijke acties onder de aandacht brengen.
  2. Brabant wil de mogelijkheden onderzoeken om doelgroepenvervoer met taxibusjes te combineren met het Openbaar Vervoer.

Zeker zijn van sociaal en veilig busvervoer

Brabant kiest voor sociaal en veilig busvervoer. Onze buschauffeurs zijn de spil in het openbaar vervoer en verdienen een goede werkomstandigheden en werkvoorwaarden. Daar hoort een veilige werkomgeving bij. Dat is nu niet altijd het geval. Cao’s worden door busbedrijven niet altijd nageleefd en de buschauffeurs worden uitgeknepen. Dit zorgt ervoor dat buschauffeurs soms niet eens de tijd krijgen voor een plaspauzes en de werkdruk groeit en groeit.

  1. Brabant vindt het belangrijk dat de buschauffeurs, die voor de provincie het busvervoer verzorgen, goede arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving hebben en wil dat de provincie een actieve rol inneemt om dit af te dwingen bij de vervoerder.