Fors minder vee!

Minder varkens, koeien en kippen zijn nodig om de volksgezondheid in Brabant in stand te houden. Daarom staat de PvdA voor minder intensieve veehouderij.