Verkiezingsprogramma 2015-2019

Lees hier het verkiezingsprogramma van PvdA Brabant voor de periode 2015-2019

‘Niet alleen oog voor welvaart, maar ook voor welzijn’

Den Bosch – De PvdA Brabant wil meer banen, minder overlast van de intensieve veehouderij en meer investeringen in het welzijn van Brabanders.

We creëren banen door geld beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van campussen, zoals de Automotive Campus in Helmond, de Brainport Innovation Campus in Eindhoven en de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Campussen zorgen voor banen, maar ook voor innovatie. Precies wat Brabant nodig heeft. De intensieve veehouderij geeft nog altijd teveel overlast en brengt risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. Nieuwe uitbraken van ziektes in de veehouderij, zoals de Q-koorts, moeten worden voorkomen. Daarom moet de veestapel in overbelaste gebieden nu echt worden teruggedrongen. De provincie staart zich blind op meer welvaart. Natuurlijk is welvaart belangrijk, maar het welzijn van de Brabanders moet voorop staan. Investeren in welzijn betekent investeren in een goede overdracht van de jeugdzorg van de provincie naar gemeenten, behoud van natuurgebieden en een goed openbaar vervoersnetwerk.

De huidige asfaltcoalitie van VVD, CDA en SP wilde vooral meer snelwegen. Ook als de leefomgeving van mensen daarmee ernstig werd aangetast en hele natuurgebieden daarvoor moesten verdwijnen, zoals bij de Ruit om Eindhoven het geval was. Wij willen de mobiliteitsproblematiek in Brabant echt aanpakken door het verbeteren van het openbaar vervoer en fietsen te stimuleren. Anderzijds zorgen we er ook voor dat er minder files ontstaan in Brabant door knooppunt Hooipolder eindelijk eens goed onder handen te nemen. Op veel plekken in Brabant dreigen busritten te verdwijnen. De PvdA zal er alles aandoen om dit te voorkomen.

Daarnaast willen wij toekomstige generaties niet met problemen opzadelen en we zeggen dan ook nee tegen boringen naar schaliegas. Slecht voor het milieu en slecht voor het woongenot van mensen. Het verduurzamen van onze economie is erg belangrijk en relatief makkelijk te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door subsidie te geven op zonnepanelen en betere isolering van woningen. Op deze manier zorgen we ervoor dat Brabanders de laagste energierekening van Nederland hebben.

Oog voor toekomstige generaties is ook het bevorderen van bibliotheken op scholen en het tegengaan van laaggeletterdheid onder Brabanders. Goed kunnen lezen en schrijven draagt bij aan het vinden en behouden van een baan en daarom moeten bibliotheken in Brabant behouden blijven. Cultuur en sport dragen bij aan het sterke Brabantse gevoel. Iedereen in Brabant moet dan ook de mogelijkheid hebben om lid te zijn van een cultuur- en/of sportvereniging.

PvdA heeft hart voor Brabant!PvdA_Brabant_verkiezingsprogramma_2015-2019