Zeker zijn van een daadkrachtige overheid

Als PvdA geloven wij in een daadkrachtige overheid die opkomt voor het algemeen belang en stelling neemt tegen onrecht. Dat betekent voor ons dat de provincie soms stevig de regie in handen neemt, soms gemeenten aan zet laat en soms zoekt naar samenwerkingsverbanden die daartussenin zitten.

Daarom wil de PvdA het volgende:

• De maatschappij wordt steeds sneller. Dit vraagt ook een flexibele en adaptieve houding van de provincie. Nog te veel zien wij de provinciale organisatie functioneren als een logge, verkokerde organisatie. Niet alleen om naar inwoners en bedrijven effectief te zijn, maar juist in de verhouding tot gemeenten, vinden wij het van belang dat de provincie effectief en integraal kan optreden (één overheid). Wij zien de Brabantse omgevingsvisie, en het proces dat daaromtrent is vormgegeven, als een voorbeeld van hoe de provincie Brabant zou moeten optreden: de samenwerking zoekend, vernieuwend en adaptief. Ook het functioneren van het Ontwikkelbedrijf spreekt ons aan als het gaat om integraliteit en focus op realisatie. Wat ons betreft zijn dit voorbeelden voor meer dossiers.

• Alle Brabanders hebben recht op een goed bestuurde en slagvaardige gemeente die de eigen taken kwalitatief hoogwaardig uitvoert. Wij zien een rol voor de provincie bij gemeenten die verwikkeld zijn in herindelingsdiscussies. Primair vindt de PvdA Brabant dit een zaak voor de betrokken gemeenten. We zien op diverse plekken in onze provincie dat momenteel wordt gekozen voor bestuurlijke herindeling omdat gemeenten daar zelf voor kiezen. Tegelijkertijd zien we ook op verschillende plaatsten in onze provincie dat herindelingsdiscussies onnodig lang duren. Verschillende raadsperiodes lang, vele dure onderzoeksrapporten later blijft de herindelingsvraag boven de markt hangen. Dit vinden wij een onwenselijke situatie. Dit verkleint het vertrouwen van de inwoners in het openbaar bestuur. Als herindelingsdiscussies meerdere raadsperiodes lang duren, dan vinden wij dat de provincie een actieve rol moet gaan spelen. In beginsel door het gesprek tussen de betrokken gemeenten te faciliteren om hen zelf tot definitieve besluitvorming over te laten gaan. Maar uiteindelijk door zelf de middelen die de provincie heeft in te zetten om een besluit te forceren.

• De provincie is een grote opdrachtgever en heeft invloed via haar subsidiebeleid. De PvdA wil dat de provincie haar inkoopvolume en subsidies gebruikt om een inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren. Hierbij willen we af van het systeem waar per klus andere regels gelden en toe naar een systeem waar structurele sociale inspanningen beloond worden. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een instrument dat hiervoor in meerdere gemeenten in Brabant al wordt ingezet. De PvdA wil dat de provincie en alle Brabantse gemeenten één systeem hanteren zodat opdrachtgevers weten waar zij aan toe zijn en structureel socialer kunnen ondernemen. Voor de PvdA is bij aanbestedingen niet enkel de prijs bepalend maar ook fatsoenlijke werkgelegenheid en duurzaamheid.