PvdA en GroenLinks vragen over groei Eindhoven Airport

19 maart 2018

Voor 2020 moet er een nieuw besluit liggen over de toekomst van Eindhoven Airport. De discussie over de groei van de Brabantse luchthaven is daarom al vol op gang. Zo nam de Eindhovense gemeenteraad afgelopen dinsdag een motie aan om een vliegtaks te onderzoeken om met de opbrengst hiervan de overlast bij omwonenden te beperken. De PvdA in Brabant gelooft dat verdere groei van het vliegveld alleen mogelijk is als deze niet bijdraagt aan meer overlast voor omwonenden en milieu. Vooruitlopend op de onderzoeken die de komende tijd worden uitgevoerd, hebben de Statenfracties van PvdA en GroenLinks daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Zo vragen zij of het provinciebestuur het met de fracties van PvdA en GroenLinks eens dat zij zich in haar rol van aandeelhouder van Eindhoven Airport uit moet spreken voor een lokale vliegbijdrage van één euro, zoals voorgesteld in Eindhoven. Ook vragen ze naar de rol van de provincie Brabant bij het behalen van het klimaatakkoord van Parijs, waaronder het beperken van CO2-uitstoot van vluchten. Volgens de PvdA en GroenLinks moeten klimaatoverwegingen bij de verschillende analyses naar de toekomst van Eindhoven Airport betrokken worden.

De Statenfracties willen ook graag weten wat de provincie eraan kan doen om het dividendbeleid met Eindhoven Airport, dat momenteel afwijkt van dat van Schiphol, in lijn kan brengen met het dividendbeleid van haar grootste aandeelhouder, Royal Group Schiphol NV. Schiphol keert namelijk veel meer dividend uit aan haar aandeelhouders (de Rijksoverheid en gemeenten Amsterdam en Rotterdam) dan Eindhoven Airport aan de aandeelhouders (waaronder de provincie en de gemeente Eindhoven) uitkeert.

Ten slotte heeft Eindhoven Airport in haar strategie benoemd meer focus op zakelijke reizigers te willen leggen. Volgens de PvdA en GroenLinks is dit een goede zaak, omdat dit de belangrijke functie van de luchthaven voor de Brainport regio versterkt. Zij vragen daarom op welke manier de provincie Brabant als aandeelhouder zich hiervoor zal inzetten.

U kunt de Statenvragen hier downloaden.