Zeker zijn van een fijne buurt – Statenvragen Bospark de Bikkels

22 januari 2019

Schriftelijke vragen van de PvdA Statenfractie Noord-Brabant

De Partij van de Arbeid heeft kennis genomen van de berichtgeving over recreatiepark Bospark De Bikkels te Vlierden, gemeente Deurne.

Per 1 januari 2019 is Roompot Vakanties, huurder van het park tot 2032, gestopt met het verhuren van tientallen huisjes die verspreid in het bos liggen. Reden voor dit besluit lijkt te liggen in een  dispuut met de gemeente Deurne over enerzijds achterstallig onderhoud aan een groot deel van de huisjes en anderzijds de wens van Roompot Vakanties om (tijdelijk?) te mogen verhuren uitsluitend aan ca 500 arbeidsmigranten. Het huisvesten van 500 arbeidsmigranten bijeen past niet in het gemeentelijk beleid.

De provincie Brabant kampt met meer recreatieparken waar, vaak door achterstallig onderhoud, ongewenste maatschappelijke effecten ontstaan.

De fractie van de PvdA Noord Brabant vraagt zich naar aanleiding van bovenstaande af:

 

  1. Wie is in een dergelijke situatie, als door de (ver)huurder de beslissing wordt genomen een park leeg te laten staan, verantwoordelijk voor toezicht en handhaving en voor de kosten die voortkomen uit  vandalisme en mogelijke criminele activiteiten? De eigenaar van het terrein zoals in Vlierden de Hooghe Raedt Groep? De huurder zoals in Vlierden de RoompotVakanties? Of kan het door hen afgewenteld worden op de (plaatselijke) overheid?
  2. Is een onderneming die dergelijke voor de samenleving  ingrijpende beslissingen neemt verplicht vooraf in overleg te treden met de plaatselijke of provinciale overheid en/of verplicht maatregelen te nemen die overlast doen gaan voorkomen? Met andere woorden: heeft de overheid (landelijk, provinciaal of gemeentelijk) instrumenten die ondernemingen – Roompot Vakanties maar ook eigenaar de Hooghe Raedt Groep zijn bepaald geen kleine ondernemingen – tot meer maatschappelijk verantwoord gedrag te kunnen dwingen.
  3. Heeft de overheid (landelijk, provinciaal of gemeentelijk) instrumenten om eigenaren van recreatieparken te dwingen onderhoud te plegen of in geval van beëindiging te dwingen tot sloop?
  4. Zo ja, worden deze instrumenten (vraag 2 en 3) ingezet bij Bospark De Bikkels?
  5. Als dergelijke instrumenten niet of te beperkt bestaan wat zou u vanuit de provincie kunnen en wat bent u bereid preventief te doen in een situatie zoals die nu in Vlierden is ontstaan?

 

Partij van de Arbeid

20 januari 2019

Stijn Smeulders