Lid algemeen bestuur waterschap Aa en Maas

Gäby Vereijken

Gäby Vereijken

Over Gäby Vereijken

[email protected]

In 1972 ben ik geboren in Beek en Donk. Ik studeerde achtereenvolgens levensmiddelentechnologie, sociaal pedagogische hulpverlening en, naast mijn werk, bedrijfskundig management. In de gemeente Laarbeek ben ik lid van de raadscommissie Ruimtelijk Domein. Daarnaast ben ik landelijk betrokken bij vraagstukken rondom het LHBT beleid. Vanuit mijn visie dat veranderen alleen van binnen uit kan, sta ik nu als derde (en eerste vrouw) op de lijst voor de waterschapsverkiezingen. Daarmee waag ik me als vrouw in wat nog steeds voornamelijk een mannenwereld is. ‘Kiezen voor meer dan jezelf alleen’ wil voor mij zeggen: Wij gaan voor de balans tussen natuur, gezondheid en economie. Mijn keuze voor het waterschap komt uit de behoefte haar kennis en kunde breder in te zetten en directer invloed op het beleid uit te kunnen oefenen.

Werken aan en met water kost geld, veel geld. Traditioneel maakt de PvdA zich ook in het waterschap sterk voor een eerlijke verdeling van de lasten. Kwijtschelding voor de minima staat hoog op mijn agenda.