Voorzitter gewest

Greet Buter

Met mijn man Paul woon ik in het groenste dorp (2016) van Nederland: Beek en Donk. Onze kinderen zijn volwassen en inmiddels – zoals dat heet – uitgevlogen. Sinds april 2014 mag ik wethouder zijn in de gemeente Laarbeek, waar Beek en Donk net als Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout deel vanuit maakt. Daarvoor was ik 8 jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad en ambtenaar bij een naburige gemeente. Zo heb ik het lokale openbaar bestuur van drie kanten beleefd, dat vind ik een voorrecht.

De PvdA is mijn partij. Ik geloof oprecht en hartgrondig in de waarden van de sociaaldemocratie. Dat maakt dat ik graag inhoudelijk bijdraag, maar ook wil investeren in de vereniging, die wij óók zijn! Er wordt soms alleen naar de PvdA gekeken als een soort instituut, ik vind dat veel te eenzijdig. Onze partij bestaat bij de gratie en de inzet van veel betrokken mensen, die in hun straat, wijk, dorp en stad elke dag bezig zijn onze samenleving socialer en sterker te maken, uit overtuiging. Deze mensen zijn de Partij van de Arbeid.

De Brabantse afdelingen mogen erop rekenen dat het gewestbestuur op allerlei manieren ondersteuning biedt als daar behoefte aan is, dat we verbindingen leggen, en schakel vormen tussen de lokale en de landelijke partijorganisatie. Dat we inspireren en bijeen brengen, natuurlijk ook in de richting van de Provinciale Statenfractie en de waterschappen.

“Ik ontmoet je graag bij Brabant Bijeen om bij te praten over alles wat ons in de Brabantse politiek bezig houdt! Bel me om te sparren, ideeën te delen of als je denkt dat ik je kan helpen, op wat voor manier dan ook”