Lid algemeen bestuur waterschap Aa en Maas

Hans de Mare

Hans de Mare

Over Hans de Mare

[email protected]

Mijn naam is Hans de Mare. Ik woon in Helmond. In het dagelijks leven ben ik architect en (steden-)bouwkundig adviseur. Ik heb een echtgenote die in de zorg werkt, en drie nog thuiswonende kinderen die allen aan de Technische Universiteit Eindhoven studeren.

Sinds ongeveer 8 jaar geleden zet ik mij met veel plezier in voor de lokale en regionale PvdA.

De PvdA is niet alleen sociaal, maar is ook een toekomstgerichte partij, met veel aandacht voor de investeringen in duurzaamheid en de energietransitie de we zullen moeten plegen om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.

De waterschappen zullen de komende jaren steeds belangrijker worden. Dáár zullen veel van de ruimtelijke oplossingen voor die klimaatproblemen moeten worden bedacht. Hogere dijken, en meer waterbekkens om water bij droogte vast te houden, maar ook om water te bufferen bij lokale wateroverlast.

De PvdA speelt een belangrijke rol daarbij. Wij staan vierkant achter de belangrijke doelstellingen van het waterschap, en wij zijn met name de partij die zorgt dat de kosten voor al deze oplossingen eerlijk worden verdeeld: dat de rekening vooral komt te liggen bij (agrarische en andere) bedrijven, en minder bij de burgers.

Met mijn kennis van ruimtelijke zaken en procedures hoop ik in het Waterschap Aa en Maas een steentje bij te dragen aan een fijne en gezonde leefomgeving, en aan een sociale en rechtvaardige maatschappij.