Algemeen bestuurslid

Jordy Sweep

Het is een kansrijke tijd voor onze partij. Klinkt dat gek? We zijn als PvdA aangekomen op een kantelpunt voor onze partij. Onze partij heeft aan de wieg gestaan van grote veranderingen in de Nederlandse samenleving. We streden voor de achturige werkweek, zorgden voor invoering van de werkeloosheidswet en de AOW en maakten het voor iedereen mogelijk om op basis van verliefdheid in plaats van geslacht te trouwen.

Dit zijn resultaten om trots op te zijn. De PvdA wordt echter niet langer als sociaal-democratische veranderpartij gezien, maar als machtsbeluste uitruilpartij. Iets dat in de afgelopen verkiezingen wederom pijnlijk duidelijk werd. Mensen voelen zich niet langer betrokken bij de partij, ook onze leden niet.

Op zo’n kantelpunt kun je twee dingen doen; zeuren over de koers, of zelf verandering proberen te bewerkstelligen. Ik kies voor dat laatste. Ik geloof erin dat een brede volkspartij alleen een succesvolle koers kan uitstippelen als wij onze leden in de breedte betrekken. Als wij hen ruimte voor initiatief bieden en ondersteunen waar mogelijk.

Mijn ervaring als voorzitter in Tilburg heeft me geleerd dat er een enorm onbenut potentieel in onze leden schuilt. Dat leden als ze aangespoord en ondersteund worden, ruimte willen pakken. Maar daarvoor moeten we dingen wel anders organiseren. Met brede, open bijeenkomsten, waarbij input van de leden leidend is. Ik wil me inzetten om dit ledenpotentieel tot wasdom te laten komen. Een forse en ingrijpende opgave, maar wel één die broodnodig is voor de toekomst van onze partij!