Fractielid

Kevin Hordijk

Kevin Hordijk

Over Kevin Hordijk

[email protected]

Al sinds mijn jonge jaren heb ik diep respect voor de inwoners van ons land die de roeping voelen om zich in te zetten voor mens en maatschappij. Aan deze voorgangers heb ik veel te danken. Hun visie en keuzes hebben mij de mogelijkheden gegeven om als eerste persoon in mijn familie te gaan studeren. Ook mag ik me gelukkig prijzen dat ik in een land leef waar ik, als homoseksuele man, grotendeels mijzelf kan zijn.

Met alle kansen die ik gekregen heb, vind ik dat het mijn beurt is om onze samenleving weer een stukje mooier te maken, zodat ook toekomstige generaties wonen in een land met mogelijkheden en kansen. Dat vergt nog steeds veel werk. Want heb je een taalachterstand, of problemen met leren, dan wordt het steeds lastiger om een baan te vinden of een huis te kopen/ te huren. Als gevolg hiervan is het moeilijker geworden om een eigen plek in de samenleving te verwerven en staat het ideaal van zelfontplooiing stevig onder druk.

Deze druk voel ik ook bij de gestagneerde emancipatie van LHBT+ mensen in de samenleving. Onze acceptatie is nog steeds geen gemeengoed. Sterker nog, eerder verworven tolerantie staat steeds vaker onder druk. Met name binnen groepen met een migratieachterstand en groepen met een sterke religieuze achtergrond moet daarom veel werk verzet worden, om deze negatieve spiraal te doorbreken en de inclusie binnen onze maatschappij te vergroten.

Als Statenlid kan ik niet beloven dat het me lukt om alle problemen van onze tijd op te lossen. Wel geef ik mijn woord dat ik me altijd in zal zetten voor een beter en socialer Nederland, waar iedereen kansen heeft en gelijkwaardigheid de norm is.