Fractievoorzitter

Martijn de Kort

Regionale economie, arbeidsmarktbeleid, energie, jacht en landbouw, bestuur en organisatie, ontwikkelbedrijf, deelnemingen

We leven in een prachtige provincie. Als Brabanders zijn we trots. Want hier, in ons Brabantse land en ons mooie Vught, is het leven goed.

Als Vughts Statenlid voor Provinciale Staten wil ik dat het goede Brabantse leven voor iedereen is weggelegd. Teveel mensen merken er nog niets van dat het beter gaat met de economie. De belofte van Kabinet Rutte III dat iedereen er op vooruit zou gaan, is voor honderdduizenden Brabanders een fabeltje gebleken.
Zo groeien er 40.000 kinderen in onze provincie op in armoede. En kunnen jongeren en mensen met een normaal inkomen nauwelijks meer een betaalbare woning vinden. En ook als Vught staan we voor uitdagingen. De verdieping van het spoor, de verbreding van de N65: de leefbaarheid van ons mooie dorp staat onder druk. Daarom heb ik mij namens de PvdA in Vught en Brabant hard gemaakt voor betaalbare woningen, voor goed werk en een eerlijke energietransitie, zodat alle Brabanders profijt hebben van de omslag naar duurzame energie. Ook konden we er als PvdA mede voor zorgen dat er extra geld kwam voor de aanpak van de N65. De komende jaren is mijn agenda dan ook: ervoor zorgen dat het Brabantse leven goed is voor álle inwoners.