#4

Minke Oskam

Minke Oskam

Over Minke Oskam

Al sinds mijn jeugd ben ik geobsedeerd door water. In Friesland, waar ik leerde schaatsen en fierljeppen op de sloten en vaarten rondom de boerderij van mijn familie. Ook daar lagen dijken midden in het land.

In het land van  Maas en Waal was ik jarenlang betrokken bij waterbeheer en watersystemen.

Waterschap Aa en Maas zorgt voor veiligheid achter de dijken en een goede waterzuivering hier in dit deel van Brabant.  Het lijkt vanzelfsprekend, maar ik vind het nog steeds fascinerend dat wij in Nederland, de delta van een groot deel van West Europa, droge voeten houden. Al het smelt- en regenwater vanaf de Alpen en Noord Frankrijk moet door onze rivieren en waterlopen. Er is geen vierkante meter in Nederland waar het water niet onder controle is. Wat een kennis en techniek ligt daaraan ten grondslag.

Ik ben ervan overtuigd dat met de veranderingen in het klimaat en ons ecosysteem ook andere vormen van waterbeheer nodig zijn. Voorkomen van hittestress  en misoogsten bij extreme droogte , maar ook het beheersen en vasthouden van water bij hoosbuien zijn  nieuwe taken van het Waterschap. Landschappen, steden en dorpen moeten  opnieuw ingericht worden samen met andere partijen en overheden. Kennis van natuurlijke waterlopen,  oude watersystemen en de oorspronkelijke grondlagen  is een eerste vereiste daarbij.

Graag denk ik en beslis ik mee in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Aa en Maas bij deze veiligheidsopgave voor  het stroomgebied Aa en Maas en de natuur.

Minke Oskam, ’s-Hertogenbosch