Lid algemeen bestuur waterschap Aa en Maas - Fractievoorzitter

Rob Bots

Rob Bots

Over Rob Bots

[email protected]

10 jaar geleden heeft de PvdA me gevraagd, om gezien mijn bestuurlijke ervaring, mij in zetten voor het waterschap, waarvoor toen voor de eerste keer directe verkiezingen werden gehouden.

We hebben veel bereikt en ik ben extra gemotiveerd om enkele hardnekkige punten aan te pakkken,  zoals de kwaliteit van het oppervlakte water, dat door de intensieve veehouderij nauwelijks verbetert. De PvdA wil dat je zeker kunt zijn van veilig en gezond water.

Veel Brabanders maken zich zorgen dat zij straks de rekening van alle energiemaatregelen mogen ophoesten. Daar willen we als PvdA wat aan doen. Vervuilende (agrarische) bedrijven moeten meer bijdragen en krijgen géén subsidies meer. Onze inwoners kunnen wat ons betreft rekenen op lagere energielasten. Daarom hebben we ook initiatief voor aquatermie genomen samen met de PvdA fractie in Den Bosch.

Daar wil ik me de komende jaren voor hard maken met de nieuwe fractie. Én natuurlijk voor al die mensen met een klein inkomen die kwijtschelding van de waterschapsbelasting verdienen. De afgelopen jaren konden die op onze steun rekenen en daar gaan we graag mee door!